Doet u mee op zaterdag 20 of 27 augustus?

De gemeenteraad van Oosterhout heeft een eigen rekenkamer ingesteld. Een rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid (of anders gezegd: zet het bestuur niet meer middelen in dan nodig is, worden de doelen bereikt en wordt er voldaan aan de wetten en regels). Op basis van de bevindingen in die onderzoeken formuleert de rekenkamer aanbevelingen aan de raad en/of het college.

Dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties is een kerntaak van een gemeente. De gemeente Oosterhout heeft verschillende kanalen om haar dienstverlening aan te bieden: aan de balie, telefonisch en digitaal. Vooral digitale dienstverlening heeft een flinke groei doorgemaakt. Het college heeft de ambitie dat meer inwoners gebruik gaan maken van digitale dienstverlening. Daarom onderzoekt de rekenkamer of Oosterhout de randvoorwaarden en uitgangspunten op orde heeft om er voor te zorgen dat alle inwoners, ondernemers en organisaties goed gebruik kunnen maken van de digitale dienstverlening.

Onderzoek digitale dienstverlening

De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken waar de gemeente Oosterhout staat op het gebied van digitale dienstverlening en of er eventuele verbeterpunten zijn.

Digitale klantenreizen

Voor dit onderzoek maken we gebruik van ‘digitale klantreizen.’ Tijdens deze klantreis krijgt u als deelnemer duidelijke instructies (bijvoorbeeld: ‘welke informatie is nodig voor het aanvragen van een parkeervergunning?’) en vervolgens wordt u geobserveerd in uw ‘reis.’ Tijdens deze ‘reis’ horen we graag uw ervaringen, bijvoorbeeld of het op de website duidelijk is wat u moet doen.

Doet u mee?

Inmiddels hebben we al meerdere klantreizen gevolgd met inwoners die daarvoor naar het gemeentehuis kwamen. We willen dat nu ook in Theek5 gaan doen, bij het informatiepunt Digitale Overheid. Ook (of juist) als u zichzelf niet zo handig vindt met de computer, bent u daarvoor van harte welkom in Theek5 (in het gebouw De Bussel aan de Torenstraat 8):

Zaterdag 20 augustus tussen 13.30 en 15.30 uur

Zaterdag 27 augustus tussen 13.30 en 15.30 uur

Een klantreis duurt ongeveer 30 minuten. De rekenkamer kan slechts één klantreis tegelijk uitvoeren, dus het kan zijn dat u even moet wachten.

Planning onderzoek

De rekenkamer verwacht dat het onderzoek in het najaar van 2022 is afgerond. De resultaten van het onderzoek worden dan aan de gemeenteraad verzonden en gepubliceerd op de website van de gemeente Oosterhout.

Vragen?

Heeft u vragen? Mail gerust naar Rekenkamer@oosterhout.nl

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: