Bij een nadere controle van de Ter Alsterbrug is gebleken dat niet met 100% zekerheid kan worden gesteld dat zwaar verkeer veilig gebruik kan maken van de brug. Daarom hebben we besloten de brug voor zwaar verkeer te sluiten.

 

Beoordeling volgens nu nu geldende normen

In de jaren zestig en zeventig zijn constructies toegepast, die met de huidige kennis van zaken anders worden beoordeeld dan destijds. Daarom heeft de gemeente een deskundige gevraagd de bruggen en viaducten te beoordelen op de nu geldende normen en zienswijzen.

Bij de bouw van de Ter Aalsterbrug is een techniek gebruikt, waarvan vrij recent is gebleken dat die minder sterk is dan waar destijds vanuit is gegaan. Uit dat onderzoek ter plaatse, onder andere met radartechnieken, is gebleken dat de draagkracht van de brug voor zware belastingen niet met 100% zekerheid kan worden gegarandeerd. Dat heeft ook ons verrast, gezien hoe lang de brug er reeds ligt en functioneert, zonder dat daarbij schades of gebreken zijn opgetreden. 
Wij hebben het advies gekregen zwaar verkeer (> 3.5 ton) van de brug te weren. Wij vinden dat wij geen veiligheidsrisico’s mogen nemen. Daarom hebben wij per direct een beperking gesteld aan het maximaal toelaatbaar gewicht van voertuigen op de brug.

Fietsers, voetgangers en automobilisten kunnen de brug gewoon gebruiken

Als fietser, voetganger en automobilist van personenauto’s kunt u zonder zorg gebruik maken van de Ter Aalsterbrug. Voor zwaarder verkeer wordt de brug gesloten tot er meer duidelijkheid bestaat over het gebrek en hoe de brug dan kan worden verbeterd. Dat gaat naar verwachting geruime tijd duren.

Wij realiseren ons dat dit voor sommigen een flinke overlast veroorzaakt. Wij doen ons best om de overlast zo veel mogelijk te beperken.
 

Nieuws

Voor het overige nieuws kunt u kiezen uit de volgende nieuwscategorieën: