Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Bruggen Marksluis en Sluis I afgesloten wegens renovatiewerkzaamheden

09-10-2018

Vanaf 27 oktober en vanaf 24 november

Rijkswaterstaat heeft Spie Nederland B.V. opdracht gegeven om de bruggen Marksluis en Sluis I te voorzien van nieuwe hoofddraaipunten. Daarnaast wordt het wegdek aangepakt om zo de geluidsproductie af te laten nemen. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden moeten de bruggen noodzakelijkerwijs eruit gehaald worden. De brug over de Marksluis wordt vanaf 27 oktober 6.00 uur afgesloten en gaat -naar verwachting- op 21 november weer open. De werkzaamheden aan de brug Sluis I starten op 24 november 6.00 uur en zijn naar verwachting op 19 december afgerond. In bovengenoemde periodes zijn de bruggen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en (brom)fietsers wordt er in een bepaalde periode een tijdelijke brug geplaatst. Voor het vaarverkeer geldt ook een andere periode waarin het vaarverkeer volledig gestremd is.

In het bijgevoegd schema (700 kb) staan de periodes vermeld waarin het gemotoriseerd verkeer een omleiding zal moeten nemen, het voetgangers- en (brom)fietsverkeer om zal moeten lopen/fietsen conform ingestelde omleiding en het vaarverkeer volledig gestremd is.

De fasering en verkeersmaatregelen zijn er op gericht dat het voet- en fietsverkeer zo min mogelijk hinder ondervind. Tijdens de werkzaamheden zal er een tijdelijke oversteekvoorziening voor fietsers en voetgangers over de sluizen geplaatst zijn. Echter is deze tijdens het uit- en inhijsen van de brugdekken nog niet in gebruik. Deze uit- en inhijs werkzaamheden zullen vanwege het vele schoolgaande fietsverkeer zoveel mogelijk in de weekenden worden uitgevoerd.

Omleidingen

Marksluis (Burg. Huijbregts-Schiedonlaan)

Vanaf 27 oktober 6.00 uur wordt al het verkeer omgeleid over de route Wilhelminalaan – Van Liedekerkestraat – Statendamweg – Bovensteweg. De Markkant en Vrachelsedijk blijven bereikbaar vanuit de zijde van de Wilhelminalaan. Vanaf maandag 29 oktober 6.00 uur wordt de tijdelijke voet- en fietsoversteekbrug in werking gesteld en hoeft het voet- en fietsverkeer vanaf dat moment niet langer meer om te rijden.

Vanaf zaterdag 17 november 6.00 zal het brugdek weer worden terug geplaatst. Op dat moment is er eveneens geen voet- en fietsverkeer over de Marksluis mogelijk. Dit duurt tot uiterlijk woensdag 21 november 6.00 uur.

Sluis I (Wilhelminalaan)

Vanaf 24 november 6.00 uur wordt al het verkeer omgeleid over de route Wilhelminalaan – Van Liedekerkestraat – Statendamweg – Bovensteweg – Burg. Huijbregts-Schiedonlaan. Het Vlaggeschip en de Korenbocht blijven bereikbaar vanuit de zijde van het centrum. Vanaf maandag 26 november 6.00 uur wordt de tijdelijke voet- en fietsoversteekbrug in werking gesteld en hoeft het voet- en fietsverkeer vanaf dat moment niet langer meer om te rijden.

Vanaf zaterdag 15 december 6.00 zal het brugdek weer worden terug geplaatst. Op dat moment is er eveneens geen voet- en fietsverkeer over de Marksluis mogelijk. Dit duurt tot uiterlijk woensdag 19 december 6.00 uur. 

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie de projectensite van Rijkswaterstaat of bel 0800-8002. In geval van een calamiteit kunt u contact opnemen met SPIE Nederland via nummer 06-39369107.