Iedereen wil maximale bewegingsvrijheid.
Dat geldt ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Of dat nu blinden of slechtzienden zijn, doven of slechthorenden, rolstoelgebruikers of elke andere vorm van een beperking. Iedereen wil namelijk graag zonder hindernissen de simpelste dingen in het leven kunnen doen; boodschappen, naar de dokter gaan, sporten, de bibliotheek, uiteten gaan, musea bezoeken en nog veel meer! Maar hoe toegankelijk is uw locatie?

Waarom waarderen?

Nederland ondertekende in juli 2016 het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap. Gemeenten zijn vanuit dit verdrag verantwoordelijk voor het realiseren van een inclusieve samenleving. Een gemeente waarin iedereen zich welkom voelt, met en zonder beperking. Fysieke toegankelijkheid is hiervoor een randvoorwaarde.Verschillende locaties in gemeente Oosterhout zijn al goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Graag wil de gemeente de toegankelijkheid van haar stad voor mensen met een fysieke of lichamelijke beperking verbeteren. Om verbeteringen te kunnen aanbrengen hebben we meer inzicht nodig in hoe toegankelijk Oosterhout is. Ongehinderd gaat daarom 9 gemeentelijke gebouwen testen en waarderen. Ook alle inwoners en bezoekers kunnen via de Ongehinderd app of website hun mening geven over de toegankelijkheid van een locatie. Ongehinderd is een initiatief voor en door mensen met een beperking. Het is dus gebaseerd op de behoeften en beleving van mensen met een beperking. Door vooraf goed inzicht te hebben in de toegankelijkheid van uw locatie, geeft u hen meer bewegingsvrijheid.

Uw locatie laten keuren?

Ongehinderd keurt uw locatie volgens de landelijke regels. Deze keuring bestaat uit een toets, publicatie op de Ongehinderd app, een adviesrapportage en certificering. Een keuring door Ongehinderd kost u geld. Op basis van het resultaat brengen zij een vignet aan op de locatie. Om uw locatie officieel te laten keuren, neemt u zelf contact op met Ongehinderd.

Voor meer informatie over de keuring kijkt u op www.ongehinderd.nl

Gratis - voorbereidende keuring?

Weet u nog niet hoe toegankelijk uw locatie is en dus welk vignet bij uw locatie past? Dan kan u eerst door Klankbord Ongehinderd Oosterhout (KOO) een gratis keuring laten uitvoeren. KOO keurt uw locatie en informeert u over de bevindingen. Zij adviseren u over mogelijke verbeterpunten om voor een vignet in aanmerking te komen. Wanneer u de verbeterpunten heeft uitgevoerd, kunt u een officiƫle keuring door Ongehinderd aanvragen. Aan deze keuring zijn kosten verboden. Door de bemiddeling van KOO ontvangt u een korting op het tarief van Ongehinderd. Bij een goed resultaat van de keuring ontvangt u het bijbehorende vignet en staat uw locatie bekend als toegankelijk voor iedereen.

Klankbord Ongehinderd Oosterhout (KOO)

De gemeente streeft er naar om Oosterhout steeds toegankelijker te laten worden en vraagt ondernemers zich hier ook voor in te zetten. Om ondernemers daarbij te helpen bieden we een gratis keuring aan door Klankbord Ongehinderd Oosterhout (KOO).  Lees meer over KOO.

Meer informatie

Lees meer over Klankbord Ongehinderd Ondernemen (KOO)

Lees meer over de basisregels van toegankelijkheid

Contact

Wilt u een gratis keuring laten uitvoeren door KOO? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met KOO via telefoon 140162 en u wordt teruggebeld. Of stuur een mail naar info@koo.oosterhout.nl