Vijf Eiken

Het bedrijventerrein Vijf Eiken (ca. 135 ha) ligt ten zuiden van de stad aan de oostzijde van de A27 en de weg naar Rijen. Het terrein is goed ontsloten via een directie op- en afrit van de A 27 en het Wilhelminakanaal. In 2013 is, met financiĆ«le steun van rijk en provincie, een openbare laad- en loskade gerealiseerd. De bereikbaarheid is dan ook uitstekend.

Aan de noordzijde van Vijf Eiken, aan de andere kant van het Wilhelminakanaal bevindt zich het bedrijventerrein Everdenberg, terwijl aan de overzijde, de westzijde van de A27 het kantorenpark Hoevestein en het bedrijventerrein Beneluxweg gevestigd zijn.

Het bedrijventerrein Vijf Eiken is het oudste bedrijventerrein in Oosterhout.

De ondernemersvereniging Vijf Eiken & Heihoef is te bereiken via de website (extern): www.vijfeiken-oosterhout.nl .

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Accountmanager Bedrijven, mevr. Gwen van Mook, tel. 140162 of e-mail: ez@oosterhout.nl