Vijf Eiken

Het bedrijventerrein Vijf Eiken (ca. 135 ha) ligt ten zuiden van de stad aan de oostzijde van de A27 en de weg naar Rijen. Het terrein is goed ontsloten via een directie op- en afrit van de A 27 en het Wilhelminakanaal. In 2013 is, met financiĆ«le steun van rijk en provincie, een openbare laad- en loskade gerealiseerd. De bereikbaarheid is dan ook uitstekend.

Aan de noordzijde van Vijf Eiken, aan de andere kant van het Wilhelminakanaal bevindt zich het bedrijventerrein Everdenberg, terwijl aan de overzijde, de westzijde van de A27 het kantorenpark Hoevestein en het bedrijventerrein Beneluxweg gevestigd zijn.

Het bedrijventerrein Vijf Eiken is het oudste bedrijventerrein in Oosterhout.

Met financiĆ«le steun van het Ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant - en in nauw overleg met de BZW-Oosterhout (Brabant Zeeuwse Werkgevers) is een grootscheeps revitaliseringsproject afgerond. Dat omvatte ondermeer herinrichting en grootschalig onderhoud van de openbare ruimte, in het kader van duurzaamheid diverse projecten op het gebied van milieu en waterhuishouding en aanpak van de eigen bedrijfsomgeving door ondernemers.  Vijf Eiken is goed voor ca. 3000 arbeidsplaatsen.

Op Vijf Eiken is een particuliere aanbieder van ca. 4000 m2 bedrijfsgrond gevestigd.

De ondernemersvereniging Vijf Eiken & Heihoef is te bereiken via de website (extern): www.vijfeiken-oosterhout.nl .

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Accountmanager Bedrijven, mevr. Gwen van Mook, tel. 140162 of e-mail: ez@oosterhout.nl .