BedrijfsInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout 2021

De ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad hebben bij de formele draagvlakmeting met een ruime meerderheid ingestemd met de invoering van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in de binnenstad van Oosterhout voor de komende vijf jaar. Een voortzetting van de huidige BIZ periode. Jaarlijks brengt de BIZ Binnenstad ongeveer €100.000,- op voor het Ondernemersfonds.

Ruime meerderheid

Van alle stemgerechtigden (384) heeft ruim 80% een geldige stem uitgebracht. Daarvan heeft 96% zich uitgesproken vóór de BIZ en 4% tegen een BIZ. De gezamenlijke WOZ-waarde van de vóórstemmers is hoger dan die van de tegenstemmers. Zowel bij de ondernemers als de vastgoedeigenaren zijn de meerderheidsquota behaald. Volgens de BIZ wet is hiermee aan alle voorwaarden voldaan om de BIZ daadwerkelijk in te voeren. Van de ondernemers heeft 78% gestemd. Van deze ondernemers heeft 94% vóór gestemd en 6% tegen. Van alle vastgoedeigenaren heeft 82% gestemd. Van deze vastgoedeigenaren heeft 97% vóór gestemd en 3% tegen.

Eerste activiteiten

Nu de financiële zekerheid een feit is voor de binnenstad, gaan ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Oosterhout aan de slag met het jaarprogramma 2021 op basis van het ‘Plan van aanpak 2021-2025’. Zij zullen gezamenlijk de eerste programmaonderdelen gaan uitvoeren. Speerpunten zijn meer beleving, meer vergroening, een betere toegankelijkheid, meer transitie en het aanpakken van de leegstand.

Wat is een BIZ?

Het is een uniek gezamenlijk financieringsmiddel voor ondernemers en vastgoedeigenaren. Zij kunnen met een BIZ investeren in de kwaliteit en beleving van de omgeving bij hun onderneming of pand. Dit versterkt het ondernemersklimaat en de economische aantrekkingskracht van de binnenstad.

Voor meer informatie:

Plan van aanpak (pdf-bestand 16.078 kb)