Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Opnieuw geld voor beleving in binnenstad Oosterhout

De stuurgroep Bruisende Binnenstad stelt voor de tweede keer dit jaar geld beschikbaar voor initiatieven die de aantrekkelijkheid van de Oosterhoutse binnenstad vergroten. Ditmaal stelt de stuurgroep €10.000,- ter beschikking. De stuurgroep merkt dat er vele goede initiatieven in de stad leven die een meerwaarde vormen voor het Uitvoeringsprogramma Bruisende Binnenstad. Het programma heeft tot doel om meer bezoekers aan de binnenstad van Oosterhout te binden en de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Een goed voorbeeld van een initiatief om de binnenstad aantrekkelijker te maken, zijn de kleurrijke paraplu’s die op dit moment drie straten in de binnenstad sieren. Begin dit jaar ontving de initiatiefnemer een bijdrage om het project te realiseren.

Voorwaarden

Vanzelfsprekend zijn er diverse voorwaarden verbonden aan het ontvangen van een projectbijdrage. De meest belangrijke voorwaarden op een rij:

  • het project moet een meerwaarde zijn voor de beleving van de bezoekers van de binnenstad van Oosterhout;
  • de maximaal beschikbare subsidie per aanvraag (het subsidieplafond) bedraagt € 2.000,-;
  • de uitvoering van het project vindt plaats in het kernwinkelgebied of één van de aanloopstraten van de binnenstad;
  • de aanvrager is een collectief van ondernemers of een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers.

De stuurgroep Bruisende Binnenstad fungeert als cofinancier. Dat wil zeggen dat maximaal 50% van de projectkosten gefinancierd kunnen worden. Het is tot uiterlijk 1 oktober 2017 mogelijk een aanvraag in te dienen. Alle aanvragen worden direct na 1 oktober 2017 in één bespreking van de stuurgroep besproken, getoetst en beoordeeld.

Hier kunt u het aanvraagformulier en alle regels inzien:
Aanvraagformulier geld voor beleving binnenstad
Regels omtrent aanvraag geld voor beleving binnenstad

Geen evenementen

Deze subsidie geldt voor projecten die tot doel hebben de aantrekkingskracht van een plek of gebied voor langere tijd te vergroten en is dus niet voor evenementen bedoeld. Een evenement, zoals bijvoorbeeld een braderie, optocht, feest of wedstrijd in de openbare ruimte zijn gericht op een korte impuls. Voor evenementen heeft de gemeente Oosterhout andere subsidiemogelijkheden.

Meer informatie

Voor meer informatie is het mogelijk om contact op te nemen met Jacqueline Verstappen, j.verstappen@oosterhout.nl.