Coronanieuws ondernemers

Coronanieuws ondernemers Coronavirus Nieuwsberichten

De Tozo-3 uitkering kan tot en met 31 maart 2021 worden aangevraagd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook kan op grond van de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal verstrekt worden om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Op dit moment is de Tozo-3 regeling van toepassing. De Tozo-3 regeling loopt tot en met 31 maart 2021. De uitkering voor de kosten van levensonderhoud is een kalendermaand-uitkering. Eventuele inkomsten in deze maand worden in mindering gebracht op de uitkering. Er geldt hierbij overigens geen partnerinkomenstoets.

De Tozo-3 uitkering kan tot en met 31 maart 2021 worden aangevraagd. Dit kan via de gemeentelijke website. De uitkering kan met terugwerkende kracht tot 1 februari 2021 worden aangevraagd.

Vanaf 1 april 2021 kan geen Tozo-3 meer worden aangevraagd. Met ingang van 1 april 2021 geldt Tozo-4 deze regeling loopt tot en met 30 juni 2021. Aanvankelijk was het kabinet van plan om in Tozo-4 een vermogenstoets in te voeren. Inmiddels is echter besloten dat ook in Tozo-4 geen vermogenstoets zal gaan gelden.

Vanaf 1 april kan Tozo-4 worden aangevraagd. De Tozo-4 uitkering kan niet eerder ingaan dan op 1 april 2021.

Als u een Tozo-3 uitkering ontvangt wordt deze niet automatisch omgezet naar een Tozo-4 uitkering. U moet dus vanaf 1 april 2021 een nieuwe aanvraag voor Tozo-4 indienen.