Op deze pagina vindt u alle informatie voor het organiseren van een evenement in onze gemeente.
Doorloop onderstaande fases en bekijk de belangrijkste bijbehorende documenten.
Loopt u vast? Stuur een e-mail naar a.klijsen@oosterhout.nl, maak een afspraak of bel Arjan Klijsen op 06- 5088 9664.

Accordion item is ingeklapt

Bekijk voordat u start met de organisatie van uw evenement de evenementenkalender.(PDF, 13 Kb). Daarop kunt u zien of er al een evenement plaatsvindt op de door u gekozen datum. Geeft dit concurrentie of zijn er kansen voor samenwerking?

De gemeente helpt u graag bij de aanvraag. We bespreken graag samen het evenement in een intakegesprek.

Accordion item is ingeklapt

Na het intakegesprek kunt u de vergunningsaanvraag indienen. Een goede voorbereiding voor de vergunningsaanvraag helpt daarbij. Open Evenementenbeleid Oosterhout en de evenementeninstructie (volgt z.s.m.) Vragen? Hiervoor kunt u a.klijsen@oosterhout.nl benaderen.

 • Zorg dat een aanvraag voor een evenementenvergunning uiterlijk 8 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt ingediend wordt;
 • Zorg ervoor dat het online formulier volledig ingevuld wordt, inclusief alle bijlagen (inloggen met DigiD);
 • De aanvraag is pas volledig wanneer alle documenten volledig ingevuld bij de gemeente zijn.

Afhankelijk van het soort evenement bevat de aanvraag de volgende onderdelen:

 1. Plattegrond/situatieschets;
 2. Draaiboek en programma;
 3. Veiligheidsplan;
 4. Verkeersplan;
 5. Tentenboek, constructietekeningen en -gegevens;
 6. Brief/goedkeuring eigenaar grondgebruik als het evenement plaatsvindt op particuliere grond;
 7. Informatiebrief omgeving/betrekken omgeving;
 8. Akoestisch onderzoek;
 9. Aanvraag ontheffing Artikel 35 Alcoholwet;
 10. Aanvraag Loterij- en kansspelvergunning;
 11. Aanvraag materialen.

Pas wanneer alle documenten voor uw aanvraag compleet zijn gaat de aanvraag door naar de volgende fase: de beoordeling.  De leges voor de aanvraag evenementenvergunning bedragen € 42,95.

Voor kleine evenementen kan volstaan worden met een melding

Een klein evenement is bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue.

Om met een melding evenement te kunnen volstaan moet uw evenement aan de volgende criteria voldoen:

 1. het aantal aanwezigen mag niet meer zijn dan 250 personen;
 2. het evenement moet tussen 07.00 en 24.00 uur plaatsvinden;
 3. er wordt alleen achtergrondmuziek ten gehore gebracht;
 4. het evenement mag niet plaatsvinden op de rijbaan, een parkeerplaats of op enkele andere wijze hinder opleveren voor het verkeer;
 5. er mogen slechts objecten geplaatst worden die niet groter zijn dan 20 m²; en,
 6. er dient minimaal vier weken voor het evenement door een contactpersoon een schriftelijke melding te zijn gedaan.

Mocht u onverhoopt niet aan één of meerdere van bovenstaande criteria kunnen voldoen, dan moet u alsnog een evenementenvergunning aanvragen.

Aanvraag ontheffing rijden in de binnenstad

In de binnenstad is een voetgangersgebied ingesteld. In het voetgangersgebied kan alleen worden geladen en gelost binnen de tijden ma t/m za van 07.00 uur tot 11.30 uur.                                                                                    Buiten deze tijden is het niet toegestaan met gemotoriseerd verkeer de voetgangersgebieden in te rijden.                                                                                                                                                                                                    Via de website van de gemeente Oosterhout kan u een ontheffing aanvragen voor het inrijden van het centrumgebied voor eventuele op- en afbouwactiviteiten voor uw evenement.                                                                      Wanneer u op de snelkoppeling klikt wordt u doorgeleid naar het formulier om een aanvraag in te dienen en uw kenteken te registreren.

https://www.oosterhout.nl/kentekenregistratie-ontheffing-rijden-in-de-binnenstad

 

Accordion item is ingeklapt

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op:

 • De openbare orde, mogelijk (geluids)overlast, afval, het aantal bezoekers, openingstijden en alcoholgebruik;
 • De verkeersveiligheid van personen of goederen;
 • De zedelijkheid of gezondheid;
 • Het milieu.

Afhankelijk van het evenement kan de gemeente advies opvragen bij verschillende partijen zoals brandweer en politie.

Bij een akkoord ontvangt u een brief met de vergunning, bij de vergunning kunnen bepaalde voorschriften of beperkingen gegeven worden voor het evenement. Neem deze goed door.

Ook kunnen er aan de verschillende vergunningen en ontheffingen kosten verbonden zijn. Deze kosten vindt u in de Legesverordening 2024.

Accordion item is ingeklapt

Onder het evenement vallen niet alleen de showdagen van het evenement, maar ook de op- en afbouw. In deze periode is de organisator verantwoordelijk voor het evenemententerrein. De organisator levert het evenemententerrein en de direct aangrenzende wegen rondom het terrein in oorspronkelijke staat op.

Tijdens het evenement kan controle plaatsvinden door de toezichthouders. De organisator is verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving. Bij problemen tijdens het evenement kan de organisator de gemeente benaderen.

Regels gebruik van plastic bekers en bakjes / plastic afval tijdens evenementen

Voor alle evenementen gelden sinds 1 januari 2024 nieuwe regels voor het gebruik van plastic bekers en bakjes. Er mogen geen wegwerpbekers en -bakjes meer gebruikt worden, hergebruik is de nieuwe norm. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen open en gesloten evenementen.

Open evenementen

Bij gebruik van wegwerpbekers of -bakjes, moet de bezoeker een zichtbare toeslag betalen. De organisator kan ook serveren in herbruikbare materialen, die de bezoeker terugbrengt na gebruik.         

Gesloten evenementen

Vanaf 1 januari 2024 is herbruikbaar de norm voor bekers en bakjes. Organisaties kunnen ook kiezen voor een systeem waarbij bekers en andere verpakkingen retour komen voor hoogwaardige recycling. Let op: hierbij gelden een meldingsplicht en strenge eisen voor recyclingpercentages. Dit wordt vastgelegd in de evenementenvergunning. 

Evenementen afval 

Organisatoren van evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van afval. Evenementenorganisatoren kunnen evenementencontainers lenen bij de gemeente Oosterhout. Die containers worden na het evenement leeg opgehaald. De inhoud moet er dus door de organisatie uitgehaald worden. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van het evenemententerrein. Voor de jaarlijkse straatspeeldag en buurtbarbecues geldt een uitzondering: zij mogen per locatie twee containers lenen, die de gemeente inclusief afval ophaalt. De organisatie is wel zelf verantwoordelijk voor het netjes achter laten van de locatie.

Afval bij stadsbrede evenementen

Bij stadsbrede evenementen zorgt de gemeente Oosterhout voor het afvalvrij maken van de openbare ruimte. Onder stadsbrede evenementen vallen o.a. Koningsnacht en dag, (opening) Carnaval, de kermis, Sinterklaas, Oud en Nieuw en de ZLM-tour. De horecalocaties die meedoen aan stadsbrede evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van het overige evenementenafval zoals papier, karton, plastic bakjes en rietjes. De horecalocaties maken ook rondom hun etablissement de grond vrij van afval. 

Accordion item is ingeklapt

Bij evenementen die in de categorie B en C vallen wordt er altijd een evaluatie gepland met de veiligheidspartners. Categorie A wordt benaderd voor een evaluatie indien noodzakelijk. In de evaluatie wordt besproken hoe de veiligheid, het tegengaan van overlast en de duurzaamheid van het evenement in de toekomst verbeterd kan worden.

De fases van een evenement is een doorlopend proces. De fases worden telkens herhaald, ieder evenement begint weer bij Fase 1.

Accordion item is ingeklapt

Kunt u wat extra geld gebruiken voor uw evenement? Misschien komt uw evenement in aanmerking voor een subsidie.

Kijk welke soorten subsidies er zijn op de pagina Soorten subsidies
Voor meer informatie en aanvragen van een subsidie, bekijk de pagina Subsidieportaal.

Accordion item is ingeklapt

Bij een evenement en de organisatie daarvan zijn vaak vrijwilligers betrokken. Via Oosterhoutvoorelkaar kunt u vrijwilligers zoeken en werven. Hier vindt u ook allerlei ondersteunende informatie over de inzet van vrijwilligers. Meer informatie vindt u op de pagina vrijwilligerswerk.