Inkoop en aanbestedingen

Aanbesteden betekent dat een dienst of afdeling van de gemeente bedrijven de mogelijkheid biedt een offerte in te dienen voor de uitvoering van een opdracht.

Deze opdracht kan bestaan uit:

  • het uitvoeren van werken (bijvoorbeeld onderhoud aan wegen);
  • het leveren van goederen (zoals pennen of kantoormeubilair); of
  • het verrichten van diensten (bijvoorbeeld consultancy).

Het systeem van aanbesteden heeft zowel voor de gemeente als voor ondernemers voordelen. Doordat meerdere bedrijven meedingen naar een opdracht, krijgt de gemeente een ruime keuze uit opdrachtnemers. Zo kan ze de meest geschikte partij kiezen tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteit verhouding. Voor bedrijven garandeert dit systeem van aanbesteden transparantie bij de gunning van gemeentelijke opdrachten en gelijkheid van kansen.
Dus ook nieuwkomers op de markt krijgen kansen, omdat per opdracht wordt bekeken wie de beste aanbieding doet.  

Tenderned

Europese en nationale aanbestedingen plaatsen wij volgens de wettelijke regels op de nationale aanbestedingskalender www.tenderned.nl. Tenderned is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Op dit online marktplein vinden ondernemers op één plek alle opdrachten van de overheid.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft per 1 mei 2017 het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. 
Per 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) herzien. Dit is de aanleiding geweest om het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, dat in 2013 werd vastgesteld, te heroverwegen en een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid op te stellen.

In dit beleid zijn de kansen voor lokale ondernemers vergroot door:

  • Het verhogen van de drempelwaarde voor een meervoudig onderhandse aanbesteding bij leveringen en diensten naar € 214.000,-.
  • De verplichting om bij een meervoudig onderhandse aanbesteding een keuze te maken voor tenminste één lokale ondernemer, indien beschikbaar en geschikt.

Ook gaan we investeren in het bieden van kennis en inzicht in de wereld van aanbesteden. Jaarlijks zal  een thema bijeenkomst worden georganiseerd en maandelijks zal een inkoopspreekuur plaats vinden waarbij ondernemers de mogelijkheid hebben hun vragen voor te leggen aan een inkoopadviseur.

Voor meer informatie zie ook de pagina Kansen voor lokale ondernemers.

Inkoopspreekuur

Het inkoopspreekuur vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats van 10.00 uur tot 11.00 uur in de publiekshal. Dit is een inloopspreekuur, u hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Het Inkoopspreekuur vervalt tot nader order i.v.m. risicobeperking op besmetting met Corona. 

Team inkoop

Arno Maas: tel. 0162-489665 of mail a.maas@oosterhout.nl

Audrey Dankers: tel. 0162-489544 of mail a.dankers@oosterhout.nl

Ingrid van Zoggel: tel. 0162-489189 of mail i.van.zoggel@oosterhout.nl

Informatie?

Alle informatie met betrekking tot (lopende) Europese en Nationale aanbestedingen is te vinden op: www.tenderned.nl.

Voor overige vragen, mail naar aanbestedingen@oosterhout.nl

Documenten

Download Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 PDF, 218 kb

Download Algemene inkoopvoorwaarden 2013 PDF, 55 kb

Download factuur vereisten PDF, 60 kb