Inkoop en aanbestedingen

Aanbesteden betekent dat een dienst of afdeling van de gemeente bedrijven de mogelijkheid biedt een offerte in te dienen voor de uitvoering van een opdracht. Een opdracht kan bestaan uit het:

  • Uitvoeren van werken (zoals onderhoud aan wegen)
  • Leveren van goederen (zoals kantoormeubilair)
  • Verrichten van diensten (zoals consultancy)

Het systeem van aanbesteden heeft zowel voor de gemeente als voor ondernemers voordelen. Doordat meerdere bedrijven meedingen naar een opdracht, krijgt de gemeente een ruime keuze uit opdrachtnemers. Zo kan ze de meest geschikte partij kiezen tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteit verhouding. Voor bedrijven garandeert dit systeem van aanbesteden transparantie bij de gunning van gemeentelijke opdrachten en gelijkheid van kansen. Dus ook nieuwkomers op de markt krijgen kansen, omdat per opdracht wordt bekeken wie de beste aanbieding doet.

Tenderned

Europese en nationale aanbestedingen plaatsen wij volgens de wettelijke regels op de nationale aanbestedingskalender www.tenderned.nl. Tenderned is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Op dit online marktplein vinden ondernemers op één plek alle opdrachten van de overheid.

Informatie en contact

Alle informatie met betrekking tot (lopende) Europese en Nationale aanbestedingen is te vinden op: www.tenderned.nl. Voor overige vragen, stuur een e-mail naar aanbestedingen@oosterhout.nl

Contactpersonen inkoop

Klachtenregeling

Belanghebbenden kunnen een klacht met betrekking tot een aanbesteding indienen bij de gemeente Oosterhout. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan men een klacht kan indienen is opgenomen in de Klachtenregeling aanbestedingen. Om uw klacht in te dienen dient u het Formulier Klachtenregeling in te vullen en te versturen via het contactformulier op de contactpagina.