Inkoop en aanbestedingen

Aanbesteden betekent dat een dienst of afdeling van de gemeente bedrijven de mogelijkheid biedt een offerte in te dienen voor de uitvoering van een opdracht.

Deze opdracht kan bestaan uit:

  • het uitvoeren van werken (bijvoorbeeld onderhoud aan wegen);
  • het leveren van goederen (zoals pennen of kantoormeubilair); of
  • het verrichten van diensten (bijvoorbeeld consultancy).

Het systeem van aanbesteden heeft zowel voor de gemeente als voor ondernemers voordelen. Doordat meerdere bedrijven meedingen naar een opdracht, krijgt de gemeente een ruime keuze uit opdrachtnemers. Zo kan ze de meest geschikte partij kiezen tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteit verhouding. Voor bedrijven garandeert dit systeem van aanbesteden transparantie bij de gunning van gemeentelijke opdrachten en gelijkheid van kansen.
Dus ook nieuwkomers op de markt krijgen kansen, omdat per opdracht wordt bekeken wie de beste aanbieding doet.  

Tenderned

Europese en nationale aanbestedingen plaatsen wij volgens de wettelijke regels op de nationale aanbestedingskalender www.tenderned.nl. Tenderned is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Op dit online marktplein vinden ondernemers op één plek alle opdrachten van de overheid.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft per 1 december 2021 het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld als ook de Algemene inkoopvoorwaarden en GIBIT (ICT) voorwaarden. 

Naar aanleiding van gewijzigde Europese en Nationale wet- en regelgeving op het gebied van inkopen en aanbesteden in de loop van 2020, is het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van Gemeente Oosterhout geactualiseerd. De Gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk.

Team inkoop

Team inkoop bestaat uit:

Arno Maas: tel. 0162-489665 of mail a.maas@oosterhout.nl

Ingrid van Zoggel: tel. 0162-489189 of mail i.van.zoggel@oosterhout.nl

Carla Huigen, tel 0162-489837 of mail c.huigen@oosterhout.nl

Informatie?

Alle informatie met betrekking tot (lopende) Europese en Nationale aanbestedingen is te vinden op: www.tenderned.nl.

Voor overige vragen, mail naar aanbestedingen@oosterhout.nl

Documenten

Download Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021 PDF, 316 kb

Download Algemene inkoopvoorwaarden 2021 PDF, 139 kb

Download factuur vereisten PDF, 62 kb