Kansen voor lokale ondernemers

Wat doet de gemeente Oosterhout voor lokale ondernemers? 

Boven de Europese drempelwaarden (zie voor de bedragen het inkoop- en aanbestedingsbeleid) is de gemeente verplicht Europees aan te besteden. Echter zijn er ook opdrachten onder deze grens waarbij offertes opgevraagd kunnen worden bij één of bij drie tot vijf leveranciers. Hierbij kijken wij allereerst naar lokale ondernemers. Er moeten uiteraard wel ondernemers zijn die én de opdracht ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren én kwaliteit kunnen leveren én prijstechnisch ook binnen ons budget passen.

Om effectief te kunnen selecteren uit lokale ondernemers zorgen wij voor een doorlopend bijgewerkte database van beschikbare lokale ondernemers. Bij iedere aanbesteding vanaf € 5.000 zal een inkoopformulier ingevuld worden door de vakafdeling. Het inkoopformulier bevat een koppeling met deze database van lokale ondernemers. De vakafdeling dient bij een meervoudig onderhandse aanbesteding een keuze te maken voor tenminste één lokale ondernemer, indien beschikbaar en geschikt, waarbij roulatie van de keuze voor lokale ondernemers in acht moet worden genomen.

Naast het vergroten van de kans binnen aanbestedingen investeren we ook sterk in het bieden van kennis en inzicht in de wereld van aanbestedingen. Er zal jaarlijks een thema bijeenkomst worden georganiseerd voor ondernemers rondom het onderwerp inkoop en aanbestedingen. Tevens zal een inl(k)oopspreekuur georganiseerd worden waarbij ondernemers de mogelijkheid hebben hun vragen voor te leggen aan een inkoopadviseur.

Meer informatie

Alle informatie met betrekking tot nationaal openbare aanbestedingen en Europese aanbestedingen is te vinden op: www.tenderned.nl

Voor overige vragen, mail naar aanbestedingen@oosterhout.nl