Klachtenregeling aanbestedingen

Belanghebbenden kunnen een klacht met betrekking tot een aanbesteding indienen bij de gemeente Oosterhout. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan men een klacht kan indienen is opgenomen in de Klachtenregeling aanbestedingen. Om uw klacht in te dienen dient u het Formulier Klachtenregeling in te vullen en te versturen via het contactformulier op de contactpagina.