Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Derhalve streeft zij er naar om duurzaam in te kopen. De gemeente heeft het Manifest 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' ondertekend. De gemeente heeft haar ambitie en doelstellingen vastgelegd in het 'Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2019-2020'. Daar waar duurzaam inkopen toegepast kan worden, wordt hier in het inkoop- en aanbestedingsproces invulling aan gegeven. 

De ambities bij de vier thema's in het Actieplan MVI zijn:

 • Social return:
  Met inzet van inkoopkracht maximaliseren van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee terugdringen van sociale en financiële armoede.
 • Circulair inkopen:
  Door circulair in te kopen wordt de hoeveelheid afval vermindert dat door de gemeente Oosterhout wordt gegenereerd zodat de milieu-impact van materiaalgebruik zo minimaal mogelijk is.
 • Biobased inkopen:
  De inkoop van biobased producten binnen de gemeente Oosterhout maximaliseren zodat er zo min mogelijk eindige grondstoffen worden gebruikt.
 • Duurzame energie:
  Met inzet van inkoop de impact vergroten van duurzame energiemaatregelen om zo gemeente Oosterhout emissieloos te maken.