Ondernemersplein.nl is het informatiepunt voor ondernemers, van de overheid. Op Ondernemersplein.nl vinden ondernemers informatie van de (semi-) overheid over ondernemen. Ondernemers kunnen voortaan vanuit één centraal punt de juiste informatie vinden. Dat geeft u overzicht en bespaart tijd.

Bedrijfsvoering

Verder vindt u op Ondernemersplein.nl informatie met betrekking tot bedrijfsvoering inzake:

Veiligheid, toezicht en handhaving

Voor meer informatie kunt u een keuze maken uit de onderstaande onderwerpen:

Belastingen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) via de website van de BWB.

Huisvesting

Bij de vestiging of verhuizing van een bedrijf moet u rekening houden met regels omtrent bedrijfshuisvesting. Ook als u een bedrijfspand laat bouwen of verbouwen moet u zich aan een aantal wetten houden. Het bedrijfspand zelf en de bedrijfsomgeving moeten eveneens aan de nodige eisen voldoen.

Kies hieronder een van de onderwerpen voor informatie over regels, vergunningen, subsidies en belastingen.

Afval en milieu

Voor meer informatie kunt u een keuze maken uit onderstaande onderwerpen:

Startende ondernemers

Als u een eigen bedrijf wilt starten dan vind u hier de flyer met daarop meer informatie. (1.373 kB)

Berichtenbox voor bedrijven

Met de Berichtenbox voor bedrijven kunt u als ondernemer digitaal berichten uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties. De Berichtenbox werkt ongeveer hetzelfde als e-mail, maar is door de beveiligde verbinding betrouwbaarder dan e-mailverkeer. Ook weet u zeker dat uw berichten op het juiste adres aankomen.

Als u voor uw organisatie een Berichtenbox voor bedrijven aanmaakt en daarna de naam van uw Berichtenbox bij het Handelsregister registreert, geeft u aan dat u via de Berichtenbox digitaal bereikbaar bent voor de overheid. U kunt dan digitaal formele correspondentie zoals beschikkingen ontvangen die voorheen alleen per traditionele post verstuurd werden.

U kunt ook via de Berichtenbox overheidsorganisaties vragen stellen over de manier waarop zij de regels in Nederland toepassen.

U kunt de Berichtenbox vinden via de website van het Ondernemersplein.

Message Box: the fastest way to communicate with the Dutch government

 If you need or want to exchange messages with Dutch government organisations regarding your business, you can decide to use Message Box. Message Box is an official, secure and reliable email system that makes sure your message will reach the right address and therefore offers (legal) certainty.

You can also use Message Box for completing various procedures of the Dutch government, such as permit or licence applications, notifications and registrations. Or you can use it if you have any questions for Dutch governmental organisations about the way in which they apply rules in the Netherlands. In short, Message Box is the fastest way to communicate and deal with the Dutch government.