Bedrijfsvoering

Administratie

U bent verplicht een administratie bij te houden. Deze administratie moet voldoen aan wettelijke eisen. Ook zult u zorgvuldig moeten omgaan met de persoonsgegevens van uw klanten. Bij het voeren van uw bedrijfsadministratie moet u rekening houden met een aantal verplichtingen, zoals het vermelden van uw handelsnaam en handelsregisternummer.

Hieronder vindt u een overzicht van de regels, subsidies en belastingen met betrekking tot het onderwerp Administratie.

Bron: www.ondernemersplein.nl

Verkoop

Als u producten verkoopt of diensten levert, moet u zich aan een aantal wetten houden. Zo staan in de Mededingingswet regels over kartelvorming en economische machtsposities. In het Burgerlijk Wetboek staan regels over garantie. In de Warenwet staat waaraan levensmiddelen en andere consumentenproducten moeten voldoen. Als de overheid uw producten wil afnemen, gelden aanbestedingsregels.

Hieronder vindt u een overzicht van de regels, subsidies en belastingen met betrekking tot het onderwerp Verkoop.

Bron: www.ondernemersplein.nl

Reclame en promotie

Aan het maken van reclame zijn regels verbonden. Zo hebt u voor het plaatsen van een reclamebord op uw pand meestal een reclamevergunning nodig. Ook voor het huis-aan-huis verspreiden van reclamefolders hebt u een vergunning of een toestemming nodig. In het Burgerlijk Wetboek vindt u regels over misleidende en vergelijkende reclame.

Hieronder vindt u een overzicht van de regels, subsidies en belastingen met betrekking tot het onderwerp Reclame.

Bron: www.ondernemersplein.nl

Vervoer en logistiek

Bijna iedere ondernemer krijgt te maken met regels op het gebied van vervoer en logistiek. Zo is het gebruik van een auto van de zaak aan een aantal regels gebonden. Grote gemeenten hanteren vaak venstertijden. Dat zijn de tijden waarop mag worden geladen en gelost. In sommige gemeenten hebt u een bedrijfsparkeervergunning nodig om uw wagen in de stad te mogen parkeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de regels, subsidies en belastingen met betrekking tot het onderwerp Vervoer en logistiek.

Bron: www.ondernemersplein.nl