Veelgestelde vragen ondernemers

1. Wanneer zijn de winkels open en wanneer zijn de koopzondagen?

De winkels mogen van maandag t/m zaterdag open zijn van 06.00 uur `s morgens tot 22.00 uur ’s avonds. De winkels mogen ook open zijn op Koningsdag en 5 mei. Op 4 mei moeten de winkels om 19.00 uur dicht zijn. Koopzondagen kunt u terugvinden op de website van Proef Oosterhout.

2.  Hoe kan ik een winkel beginnen?

De eerste en belangrijkste toets is de locatie waar men een winkel wil beginnen; met andere woorden er moet gekeken worden naar het bestemmingsplan. U kunt deze checken via www.ruimtelijkeplannen.nl .

2B. Wat is nodig voor het beginnen van een winkel? 

Voor het starten van een winkel worden vanuit de gemeente weinig eisen gesteld. Er is geen vestigingsvergunning nodig. Wel eventueel een reclamevergunning en er moet via Barim een melding worden gedaan (http://aim.vrom.nl)   

3. Welke activiteiten mag ik aan huis ontplooien?

In de meeste bestemmingsplannen is de bepaling opgenomen dat een aantal beroepen aan huis mag worden uitgeoefend. Dit gaat om bedrijven, beroepen of diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch gebied. Ook een schoonheidspecialist(e) mag het beroep aan huis uitoefenen. Voorwaarde voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf aan huis is dat de woonfunctie de hoofdfunctie van het pand blijft.  

4. Wat is er te koop aan bedrijfsgrond?

Een actueel overzicht kunt u vinden op de website via deze link: Bedrijfskavels te koop.

Informatie kunt u opvragen bij mevrouw G. van Mook van de afdeling Economische Zaken, telefoon 140162, e-mail ez@oosterhout.nl

Op verschillende bedrijventerreinen in Oosterhout is een aantal particuliere aanbieders van bedrijfsgrond gevestigd. Voor informatie hierover kunt u ook contact opnemen met afdeling Economische Zaken. Ook REWIN kan u verder helpen met bedrijfsvestiging. REWIN is te bereiken via www.rewin.nl of tel. nr. 076 5646780. 

5. Wat zijn de prijzen voor bedrijfsgrond?

De grondprijs voor bedrijfsgrond wordt vastgesteld op basis van taxatie. Detailhandel en horeca:Grondquote over de beleggingswaarde van het grondquoteuiteindelijk gerealiseerde object.  

6. Mag ik op elke willekeurige plaats in Oosterhout een bedrijf beginnen?

Het is verstandig om, voorafgaand aan het tekenen van huur- of verkoopcontracten, contact op te nemen met de gemeente. In de Gemeente Oosterhout gelden verschillende bestemmingsplannen, waarin vastgelegd is welke soort bedrijvigheid op welke plaats is toegestaan. . 

7. Kan ik bij de gemeente een adressenbestand krijgen van alle in Oosterhout gevestigde bedrijven?

Nee, in het beleid van de Gemeente Oosterhout is vastgelegd dat er geen adresgegevens van bedrijven aan derden worden verstrekt.

8. Waar zijn in Oosterhout bedrijfsverzamelgebouwen?

Kantoorcomplexen: 

·  Hoevestein
·  Beneluxweg 
·  Bredaseweg 
·  De Wijsterd 

Overige bedrijfsverzamelgebouwen: vooral Everdenberg, Vijf Eiken, Heihoef, De Wijsterd en Statendam, van zeer kleinschalig tot wat groter, zowel in de koop als huursfeer. 

Informatie via de makelaars. 

9. Heeft Oosterhout een VVV winkel? Zo ja, waar?

Ja, in de gemeente Oosterhout is een VVV post aanwezig. Adres Torenstraat 8 (4901 EJ), telefoon (085) 744 11 02, fax (0162) 43 10 48, e-mail info@vvvoosterhout.nl

10. Welke ambtenaar kan ik als eerste aanspreekpunt voor ondernemers in het algemeen?

Accountmanager bedrijven: mevrouw Gwen van Mook, tel. 140162 of per e-mail ez@oosterhout.nl .

Accountmanager Horeca en projectmedewerker Binnenstad: mevrouw Jacqueline Verstappen, tel. 140162 of per mail ez@oosterhout.nl .

11. Welke ambtenaar kan ik benaderen over de bedrijventerreinen?

 Accountmanager Bedrijven: mevrouw Gwen van Mook, tel. 140162 of per e-mail ez@oosterhout.nl .

12. Welke ambtenaar kan ik benaderen over detailhandel?

Detailhandel algemeen: mevrouw Dolly van Dijk, tel. 140162 of per e-mail ez@oosterhout.nl.

Detailhandel Binnenstad: mevrouw Jacqueline Verstappen, tel. 140162 of per mail ez@oosterhout.nl.

13. Welke ambtenaar kan ik benaderen over horeca en toerisme?

Accountmanager Horeca: mevrouw Jacqueline Verstappen, tel. 140162 of per mail ez@oosterhout.nl .

Accountmanager Toerisme: mevrouw Dolly van Dijk, tel. 140162 of per e-mail ez@oosterhout.nl .