Veiligheid, toezicht en handhaving

Veiligheid en criminaliteitspreventie

U kunt als ondernemer op verschillende manieren uw bedrijf beveiligen tegen risico's of criminaliteit. Daarbij moet u zich houden aan wetten en regels. Zo zijn er regels voor cameratoezicht en voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Ook zijn er voorschriften voor brandveiligheid. Voor het installeren van een alarminstallatie hebt u een vergunning nodig.

Hieronder vindt u een overzicht van de regels, subsidies en belastingen met betrekking tot het onderwerp Veiligheid en criminaliteitspreventie.

 Bron: www.ondernemersplein.nl 

Op het gebied van veiligheid en Criminaliteitspreventie zijn in Oosterhout diverse initiatieven ontplooid.

Ook de gemeente werkt hierin mee door bijvoorbeeld zaken in de openbare ruimte, snel en goed te repareren.

De eenvoudigste manier om zaken te melden is via het meldpunt.

Op de bedrijventerreinen wordt beveiliging gerealiseerd door het plaatsen van camera’s. Deze camera’s worden permanent uitgelezen waardoor de veiligheid optimaal is gewaarborgd.

Het beveiligingsconcept is in samenwerking met de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout (SBBO) gerealiseerd. 

Toezicht en handhaving

Waarom toezicht en handhaving? In Nederland zijn veel regels, waaraan u zich moet houden. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente of u zich daar wel aan houdt. Deze regels betreffen bouwen (waaronder sloop en het gebruik van gronden en bouwwerken), milieu (bedrijfsactiviteiten) en openbare orde en veiligheid (overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, ook wel APV). De regels die de gemeente controleert, zijn bedoeld om de gemeente veilig en leefbaar te houden.

Hier vindt u meer informatie over toezicht en handhaving