Overzicht regelingen i.v.m. Corona

De rijksoverheid heeft een aantal regelingen in het leven geroepen om bedrijven, organisaties, (culturele en zorg-) instellingen en zelfstandig ondernemers te behoeden voor mogelijk desastreuze gevolgen van de coronacrisis.

Voor deze regelingen kijkt u op de website van de rijksoverheid voor de financiƫle regelingen
Ook vindt u op de pagina van Rijksoverheid meer actuele informatie over de Tozo.

Aanvullende lokale maatregelen bestrijding effecten coronacrisis

De gemeente Oosterhout biedt vanaf nu een pakket aan maatregelen aan ter overbrugging van de periode waarin de landelijke ondersteuning nog niet van kracht is. Het pakket bevat ook maatregelen voor organisaties en instellingen die buiten de boot dreigen te vallen. Eerder zijn ook maatregelen gekomen om particuliere inwoners tegemoet te komen.

De coronacrisis raakt onze maatschappij niet alleen in medische termen. Scholen zijn dicht, horeca heeft moeten sluiten, winkels gaan steeds meer uit zichzelf dicht. Evenementen gaan niet door en sportverenigingen hebben hun activiteiten stop moeten zetten. Daarnaast brengt (economische) onzekerheid vaak ook stilstand in investeringsbeslissingen met zich mee. Bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen of innovaties in het bedrijfsleven. 

Om de effecten hiervan op korte termijn op te kunnen vangen neemt de gemeente Oosterhout de volgende maatregelen:

 • Indien noodzakelijk kunnen bedrijven bij de BWB verzoeken om uitstel van betaling van lokale belastingen;
 • Vermindering aanslagen toeristenbelasting. Ondernemers betalen geen voorschot meer, maar rekenen achteraf af op basis van de werkelijke cijfers;
 • Facturen die de gemeente Oosterhout ontvangt worden (na goedkeuring) direct betaald;
 • Wij gaan bij niet-levering vanwege de coronacrisis, in gesprek met leveranciers om te komen tot maatwerk ter voorkoming van faillissement. Dit doen we voor al onze leveranciers waar het nodig is;
 • De gemeente is uitvoerder van de Tozo, op grond van de Tozo kan het inkomen van de ondernemer aangevuld worden tot het sociaal minimum;
 • De aflossing voor de reguliere BBZ kredieten kan in individuele gevallen worden opgeschort (uitstel van betaling);
 • Voor wat betreft subsidies zullen we de komende weken afspraken maken met subsidieontvangers over hoe om te gaan met het (deels) niet halen van de verplichtingen uit de subsidiebeschikking;
 • De verhuur van (sport)accommodaties aan partijen die ook huursubsidie van de gemeente krijgen, kan doorlopen en gaan we aan het einde van het jaar beoordelen;
 • Sportclubs die geen subsidie ontvangen maar ruimtes huren in sporthallen e.d. betalen geen huur totdat zij er weer gebruik van kunnen maken;
 • Er zal over 2020 geen precario voor terrassen in rekening worden gebracht;
 • Terugbetaling van leges voor afgelaste evenementen;
 • Het ondernemersklankbord kan ondernemers adviseren.

Contact

Heeft u vragen over deze regelingen, neemt u dan contact op met de gemeente.