Klankbord Ongehinderd Oosterhout

De gemeente streeft er naar om Oosterhout steeds toegankelijker te laten worden en vraagt ondernemers zich hier ook voor in te zetten. Om ondernemers daarbij te helpen bieden we een gratis keuring aan door Klankbord Ongehinderd Oosterhout (KOO). KOO bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij treedt op als intermediair tussen Ongehinderd en de gemeente Oosterhout. Gevraagd en ongevraagd bezoekt KOO locaties om de toegankelijkheid hiervan in beeld te brengen. Deze resultaten zijn zichtbaar op www.ongehinderd.nl. Ook bezoekers kunnen via de Ongehinderd-app en website locaties beoordelen op toegankelijkheid. KOO controleert of deze meldingen aan de voorwaarden voldoen. KOO-vrijwilligers kunnen zich legitimeren.

Ambitie

De ambitie van KOO is om in 2020 en 2021 alle publiek toegankelijke locaties zoals gemeentelijke gebouwen, winkels of andere zaken, ontspannings-, sport-, en zorgvoorzieningen te controleren. De KOO-testers worden hiervoor opgeleid en maken gebruik van een lokale testersapp van Ongehinderd. De bevindingen worden op www.ongehinderd.nl gepresenteerd en met u besproken. 

Contact

Wilt u een gratis keuring laten uitvoeren door KOO? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met KOO via telefoon 140162  en u wordt teruggebeld. Of stuur een mail naar info@koo.oosterhout.nl

Bestuurders en testers gezocht

KOO zoekt een aantal bestuurders en lokale testers. De functie-eisen zijn eenvoudig. Ervaringsdeskundige uit de doelgroep hebben een prĂ©.  

Wilt u vrijwilliger worden van KOO als bestuurder of tester? Vraag dan informatie via info@koo.oosterhout.nl en wij nemen dan contact met u op.