Speerpunt

In 2030 staat de gemeente Oosterhout stevig op de kaart. Dat is onze toekomstvisie. En natuurlijk zijn we al druk bezig om de eerste stappen in die richting te zetten.

Oosterhout Werkt is een van de drie speerpunten. In die opgave zorgen we met z’n allen voor voldoende werk en dat er mensen zijn die deze werkzaamheden kunnen verrichten.

Dat kunnen we alleen bereiken in een samenwerking met  inwoners, ondernemers en instellingen. Ondertussen doen we alles wat we doen zo duurzaam mogelijk.

Een goed draaiende lokale economie is goed voor iedereen. Het zorgt voor werk en inkomen. Deze welvaart zorgt er voor dat er ook voldoende financiën beschikbaar zijn om het welzijn en welbevinden van de Oosterhoutse inwoners op een hoger peil te brengen.

Oosterhout werkt

Oosterhout Werkt betekent dat de machinerie van passende opleiding, werk, inkomen en welzijn goed draait. Oosterhout Werkt betekent ook dat de beroepsbevolking daadwerkelijk aan het werk is en dat er ook werk beschikbaar  is voor mensen die daarbij ondersteund moeten worden.

Om Oosterhout ook in de toekomst te laten werken is het nodig om de beroepsbevolking klaar te maken voor de vacatures van de toekomst. Hier ligt een belangrijke rol voor het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.

Een groot aantal opgaves en programma’s waarin de gemeente een belangrijke rol speelt, levert een directe bijdrage aan deze doelen. We noemen als voorbeelden:

  • de opgave Economie en Arbeidsmarkt,
  • opgave Bruisende Binnenstad,
  • transformatie van de Binnenstad,
  • Logistiek Platform Oosterhout,
  • Everdenberg-Oost,
  • herontwikkeling Arkendonk,
  • activering en re-integratie, wind- en zonnepark A59,
  • bio-based economie.

 

Andere speerpunten

De andere twee speerpunten zijn 

Bouwen aan onze toekomst

Genieten