Hoe komt de gemeente in 2021 aan inkomsten?

De gemeente krijgt via verschillende kanalen geld binnen. Deze gelden worden ingezet voor zorg, onderwijs, milieu, veiligheid en nog veel meer. Bekijk hieronder de verschillende inkomsten en uitgaven per onderwerp en klik verder op de links.

Inkomsten uit het rijk

Algemene uitkeringen € 76,2 miljoen
Overige inkomsten € 8,4 miljoen

Inkomsten vanuit inwoners

Onroerend zaakbelasting € 11,8 mln
Afval- en rioolheffing € 11,3 mln
Hondenbelasting € 162.000

Overige inkomsten

Verkoop grond € 11,3 miljoen
Parkeeropbrengsten € 1,7 miljoen
Leges (documenten) € 3 miljoen
Inkomsten gebouwen, afval... € 2 miljoen
Toeristenbelasting € 0,5 miljoen
Onttrekking uit reserves € 4,8 miljoen