Gemeenteraad en college

Gemeentebestuur

De inwoners van Oosterhout kiezen elke vier jaar een gemeentebestuur. Na deze verkiezingen wordt een gemeenteraad (31 leden) gevormd. Deze gemeenteraad stelt een aantal wethouders (vier) aan om een programma uit te voeren. Dat programma staat beschreven in het bestuursakkoord 2018-2022. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders.

Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders spannen zich in om gemeentelijk beleid samen met inwoners te ontwerpen en uit te voeren. Gemeenteraadsleden krijgen een maandelijkse onkostenvergoeding. De wethouders en de burgemeester ontvangen een salaris.

Gemeenteraad:          € 1,1 miljoen
College van B en W:   € 928.000

 

Regionale samenwerking

Omdat Oosterhout geen eiland in Brabant is, wordt er ook overlegd en samengewerkt met belangrijke omliggende gemeenten (zoals Breda) en met de overige gemeenten in West- en Midden-Brabant.

Kosten: € 465.000

Dienstverlening

Onder burger en bestuur vallen ook de kosten die te maken hebben met de dienstverlening aan de inwoners op het gemeentehuis (via telefoon, balie, social media en website). Een deel van die kosten wordt overigens via de leges weer terugbetaald

Kosten:           € 2,8 miljoen

Opbrengsten: € 979.000