De levendige gemeente

Onderwijs en jeugd

De gemeente zorgt er voor dat kinderen naar de kinderopvang en naar school kunnen, zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn schoolgebouwen en goed onderwijs voor nodig. Soms is het ook nodig om kinderen die dat nodig hebben extra te ondersteunen in het onderwijs.

Kosten:           € 3 miljoen

 

Cultuur en evenementen

Oosterhout is een levendige stad, waar veel gebeurt op het gebied van culturele en sociale evenementen. Deze levendigheid is goed voor de inwoners van de stad en heeft ook een uitstraling naar buiten. De gemeente zorgt voor een goede infrastructuur zoals de huisvesting van culturele instellingen (De Bussel, Theek5, musea) en de bevordering van activiteiten en evenementen.

Kosten:          € 6,1 miljoen

Opbrengsten: € 1,5 miljoen

 

Sport

Sport gaat soms gewoon om doelpunten scoren of als eerste finishen, maar eigenlijk gaat sport over veel meer. Sport gaat over volksgezondheid, over meedoen in de samenleving en over het voorkomen van allerlei maatschappelijke problemen. Daarom zorgt de gemeente voor sportparken, sporthallen, gymzalen en zwembaden. En daarom stimuleert de gemeente het gebruik ervan.

Kosten: € 5,5 miljoen
Opbrengsten: € 1,7 miljoen