Middelen

Ambtelijke ondersteuning, huisvesting

Niet alle inkomsten en uitgaven van de gemeente hebben rechtstreeks te maken met uitvoering van zaken als sociaal beleid en ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente geeft ook geld uit aan ondersteunend personeel, huisvesting (gemeentehuis, gemeentewerf) en ict die door deze programma’s worden gebruikt. Die zijn te zien als overheadskosten. 

Ambtenaren die werken bij de ict-afdeling, financiën, personeelszaken of communicatie vallen onder deze algemene kostenpost. Tot slot worden de stortingen in de reserves onder deze post opgenomen.

Overhead                                              € 21 miljoen

Algemene kosten belastingen             € 2,7 miljoen

Stortingen in reserves                         € 3,1 miljoen