Ruimte en Ontwikkeling

Openbare ruimte

Oosterhout onderscheidt zich door z’n groene woonbuurten, waar het goed wonen en spelen is. Deze woonwijken, maar ook belangrijke plekken als de binnenstad en de bedrijventerreinen moeten goed onderhouden worden. Evenals de wegen en fietspaden in de hele gemeente.

Kosten:           € 9,7 miljoen

Inkomsten:     € 266.000  

 

Verkeer en mobiliteit

Wonen, werken en recreëren moeten met elkaar verbonden worden door veilige wegen, straten, fiets- en wandelpaden. Daar moeten auto’s, vrachtauto’s, bussen, fietsen en wandelaars overheen kunnen. Die voertuigen moeten ook ergens geparkeerd kunnen worden. Verkeersverbindingen aanleggen is een puzzel waar veel belanghebbenden stukjes van willen leggen. De gemeente moet daarin verstandige beslissingen nemen.

Kosten: € 2,7 miljoen

Inkomsten: € 1,8 miljoen

 

Natuur, milieu en afval

De gemeente haalt het afval van haar inwoners op. De inwoners betalen daar afval- en rioolheffing voor (zie inkomsten). Hoe beter dat afval is gescheiden in herbruikbare delen, hoe goedkoper afvalverwerking wordt. Papier, glas, blik en plastic brengen namelijk geld op.

Ook afvalwater moet gescheiden worden van schoon regenwater. Het afvalwater gaat naar de zuivering aan de Statendamweg. Het regenwater gaat direct de verdrogende Oosterhoutse bodem in.

De gemeente zet daarnaast in op meer woningisolatie, wind- en zonne-energie, elektrisch vervoer en andere vormen van duurzaamheid.

Kosten: € 10,7 miljoen

Inkomsten: € 2,1 miljoen


Ruimtelijke ordening en Wonen

Waar gaan we wonen, waar gaan we werken, waar gaan we recreëren? En hoe zorgen we ervoor dat dat allemaal goed geregeld wordt, zonder dat inwoners te veel overlast van elkaar ondervinden? Hoe zorgen we er voor dat de juiste woningen worden gebouwd op de juiste plekken? Met welke huisvestingsbehoeften krijgen we in de toekomst te maken? Het zijn allemaal vragen die door een adequate ordening van de ruimte opgelost moeten worden. Die ruimte is beperkt en er moet veel gebeuren.

Kosten: € 20 miljoen

Inkomsten € 19 miljoen