Maatschappelijke zorg

De gemeente Oosterhout spant zich in om er voor te zorgen dat inwoners van Oosterhout zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Maar de eigen kracht van deze inwoners moet soms ondersteund worden door rollators en scootmobielen, individuele hulp en sociale activiteiten. Door de vergrijzing wordt de behoefte aan deze maatschappelijke zorg steeds groter.

Kosten: € 20,1 miljoen

Opbrengsten: € 958.000 

 

Sociaal beleid

Inwoners moeten in principe hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, maar niet iedereen lukt dat zonder hulp. De gemeente schiet te hulp door mensen te activeren via werk en andere activiteiten. Een voorbeeld daarvan is MidZuid. Daarnaast biedt de gemeente financiële hulp via bijstandsuitkeringen en minimabeleid.

Kosten:           € 28,9 miljoen

Opbrengsten: € 17 miljoen 

 

Jeugdzorg

De meeste Oosterhoutse kinderen groeien op zonder al te veel problemen, maar sommige kinderen hebben hulp nodig om te groeien naar volwassenheid. Voor deze kinderen regelt de gemeente jeugdzorg die veel verschillende vormen aan kan nemen. Van preventieve maatregelen die voorkomen dat kinderen in de problemen komen, via lichte begeleiding naar jeugdbescherming tot jeugdreclassering. 

Kosten: € 16,7 miljoen

 

Veiligheid

Oosterhouters willen zich veilig voelen in hun dorp, stad of woonwijk. De gemeente dient daar voor te zorgen door zelf toezicht te houden en te ‘handhaven’, maar ook door intensief samen te werken met politie, openbaar ministerie en andere veiligheidspartners. Het bekeuren van overtredingen is daarbij geen doel op zich, maar een middel om te bevorderen dat iedereen zich aan de regels houdt.

Kosten: € 4,8 miljoen

Opbrengsten: € 98.000