Inkomsten uit het Rijk

 

Uitkering gemeentefonds

De belangrijkste inkomsten voor de gemeente komen van de rijksoverheid, zeg maar uit Den Haag. Het Rijk maakt in 2023 een basisbedrag van € 99 miljoen naar de gemeente Oosterhout over. Daar komt nog € 5,5 miljoen bij speciaal bedoeld voor re-integratie. Daarnaast ontvangt Oosterhout een bijdrage van € 19,4 miljoen, te besteden aan zorg en welzijn (waaronder jeugdzorg en Wmo). Opgeteld komt de bijdrage van Den Haag neer op:  

Algemene uitkering:                € 124 miljoen