Overige inkomsten en spaarpotten

Overige inkomsten

Een aantal kleinere inkomstenposten levert de gemeente toch nog een totaalbedrag van bijna tien miljoen euro op.

Overige inkomsten:                € 9,9 miljoen

 

In en uit de spaarpot

Net als veel inwoners beschikt de gemeente Oosterhout over een spaarpot. De gemeente heeft zelfs meerdere reserves. Het onderhouden van spaarpotten is in het algemeen verstandig om tegenvallers op te kunnen vangen, ook voor de gemeente. De belangrijkste inkomstenbron voor de spaarpotten zijn de percelen grond die de gemeente verkoopt voor woningbouw en bedrijfsvestiging.

De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van die tegenvallers. De vrij reserve is door het gemeentebestuur vrij te besteden voor allerlei doeleinden.

Sommige spaarpotten zijn bedoeld om in de toekomst bepaalde plannen te kunnen uitvoeren. Deze zogeheten ‘bestemmingsreserves’ hebben dus al een bestemming. Ze staan klaar om gebruikt te worden voor een specifiek doel.

Onttrekkingen uit de vrije reserve             €   3,4 miljoen
Storting in de reserves:                              €   0,5 miljoen