Verkoop van grond

 

Verkoop en verhuur

De gemeente verkoopt soms eigen grond om de bouw van woningen of bedrijven mogelijk te maken. In 2023 denkt de gemeente voor € 1,2 miljoen aan grond te verkopen.

Gemeentelijke gebouwen zoals sporthallen, culturele gebouwen en scholen worden verhuurd aan instellingen die daar huur voor betalen. Ook sportvelden die in bezit van de gemeente zijn, brengen huurinkomsten op.

Opbrengst grondverkoop:                               € 1,2 miljoen

Huuropbrengsten:                                             € 2,8 miljoen