Meer voor Elkaar

Gemeentebestuur en dienstverlening

De gemeente wil de inwoners goed helpen als ze iets nodig hebben; een belangrijk document, een vergunning of een uitkering. We doen dat in een gemeentehuis waar inwoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten.

Verder maken we graag gebruik van de kennis en kunde van onze inwoners. Dus als we plannen maken, mag iedereen daarover meedenken.

De inwoners van Oosterhout kiezen elke vier jaar een gemeentebestuur. Na deze verkiezingen wordt een gemeenteraad (31 leden) gevormd. Deze gemeenteraad stelt een aantal wethouders aan om een programma uit te voeren. Dat programma staat beschreven in het bestuursakkoord. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders.

Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders spannen zich in om gemeentelijk beleid samen met inwoners te ontwerpen en uit te voeren. Gemeenteraadsleden krijgen een maandelijkse onkostenvergoeding. De wethouders en de burgemeester ontvangen een salaris.

Meer voor Elkaar:    € 5,5 miljoen

 

 

Regionale samenwerking

Omdat Oosterhout geen eiland in Brabant is, wordt er ook overlegd en samengewerkt met belangrijke omliggende gemeenten (zoals Breda) en met de overige gemeenten in West- en Midden-Brabant.

Kosten: € 465.000