De gemeentelijke spaarpotten

Het storten en onttrekken van geld uit de spaarpotten (reserves) is al verwerkt in de inkomsten en uitgaven in 2023. Hier een overzicht van de stand. 

Stand reserves

Algemene reserve:                       € 5,3 miljoen

Vrije reserve                                 € 24,9 miljoen

Reserve grondexploitatie             € 15,6 miljoen

Bestemmingsreserves                  € 5,7 miljoen

 

Storten en onttrekken

De gemeente stort voortdurend geld in de reserves, maar haalt er ook voortdurend weer geld uit, als dat nodig is. 

Storting in reserves:                           €  0,5 miljoen

Onttrekking aan reserves:                   € 3,4 miljoen

 

De gemeente werkt niet alleen met spaarpotten, de gemeente leent ook geld op de kapitaalmarkt, vooral als er grote projecten gefinancierd moeten worden.