Sport en Cultuur

Sporten is gezond en het levert waardevolle contacten op. Daarom zorgt de gemeente voor goede sportmogelijkheden in zwembaden, sportvelden en sporthallen, maar ook in de wijken.

Met theaters, een bibliotheek en een kunstencentrum zorgen we voor een weldadig cultureel klimaat. We vinden het ook belangrijk om de stad aan te kleden met kunstwerken en om erfgoed te behouden. 

Sport en cultuur:                                      € 13,5 miljoen

 

Cultuur en evenementen

Oosterhout is een levendige stad, waar veel gebeurt op het gebied van culturele en sociale evenementen. Deze levendigheid is goed voor de inwoners van de stad en heeft ook een uitstraling naar buiten. De gemeente zorgt voor een goede infrastructuur zoals de huisvesting van culturele instellingen (De Bussel, Theek5, musea) en de bevordering van activiteiten en evenementen.

 

Sport

Sport gaat soms gewoon om doelpunten scoren of als eerste finishen, maar eigenlijk gaat sport over veel meer. Sport gaat over volksgezondheid, over meedoen in de samenleving en over het voorkomen van allerlei maatschappelijke problemen. Daarom zorgt de gemeente voor sportparken, sporthallen, gymzalen en zwembaden. En daarom stimuleert de gemeente het gebruik ervan.