Wonen en Mobiliteit

Gezonde groei

Oosterhout moet groeien om levenslustig te blijven. We moeten dus huizen blijven bouwen voor jonge inwoners. Ondertussen zorgen we voor aantrekkelijke, veilige woonwijken, ook voor kinderen. Met veel groen en speelmogelijkheden. De verkoop van gemeentegrond levert daarbij de nodige inkomsten op.

Wonen en mobiliteit                                     € 21,5 miljoen

 

Openbare ruimte

Oosterhout onderscheidt zich door z’n groene woonbuurten, waar het goed wonen en spelen is. Deze woonwijken, maar ook belangrijke plekken als de binnenstad en de bedrijventerreinen moeten goed onderhouden worden. Evenals de wegen en fietspaden in de hele gemeente.

 

Verkeer en mobiliteit

Wonen, werken en recreëren moeten met elkaar verbonden worden door veilige wegen, straten, fiets- en wandelpaden. Daar moeten auto’s, vrachtauto’s, bussen, fietsen en wandelaars overheen kunnen. Die voertuigen moeten ook ergens geparkeerd kunnen worden. Verkeersverbindingen aanleggen is een puzzel waar veel belanghebbenden stukjes van willen leggen. De gemeente moet daarin verstandige beslissingen nemen.

 

 

Ruimtelijke ordening en Wonen

Waar gaan we wonen, waar gaan we werken, waar gaan we recreëren? En hoe zorgen we ervoor dat dat allemaal goed geregeld wordt, zonder dat inwoners te veel overlast van elkaar ondervinden? Hoe zorgen we er voor dat de juiste woningen worden gebouwd op de juiste plekken? Met welke huisvestingsbehoeften krijgen we in de toekomst te maken? Het zijn allemaal vragen die door een adequate ordening van de ruimte opgelost moeten worden. Die ruimte is beperkt en er moet veel gebeuren.