Zorg en Welzijn

Zorgen voor welzijn

We willen dat het goed gaat met iedereen. Dus zorgen we goed voor de inwoners die het nodig hebben: jeugd, ouderen, mensen zonder werk, vluchtelingen. Mensen bij wie het leven even tegenzit helpen we graag een handje.

Het Rijk ondersteunt deze maatschappelijke zorg met € 19,4 miljoen euro (zie inkomsten). In totaal investeert de gemeente Oosterhout echter meer dan 77 miljoen euro in de zorg voor deze verschillende doelgroepen, met jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als koplopers in de kosten. 

De maatschappelijke ondersteuning bestaat eruit dat we er voor proberen te zorgen dat onze inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Ook als ze ouder en hulpbehoevender worden. De eigen kracht van deze inwoners moet soms ondersteund worden door rollators en scootmobielen, individuele hulp en sociale activiteiten. Door de vergrijzing wordt de behoefte aan deze maatschappelijke zorg steeds groter.

Zorg en welzijn                                    € 77,1 miljoen

 

Sociaal beleid

Inwoners moeten in principe hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, maar niet iedereen lukt dat zonder hulp. De gemeente schiet te hulp door mensen te activeren via werk en andere activiteiten. Een voorbeeld daarvan is MidZuid. Daarnaast biedt de gemeente financiële hulp via bijstandsuitkeringen en minimabeleid.

 

Jeugdzorg

De meeste Oosterhoutse kinderen groeien op zonder al te veel problemen, maar sommige kinderen hebben hulp nodig om te groeien naar volwassenheid. Voor deze kinderen regelt de gemeente jeugdzorg die veel verschillende vormen aan kan nemen. Van preventieve maatregelen die voorkomen dat kinderen in de problemen komen, via lichte begeleiding naar jeugdbescherming tot jeugdreclassering.