Gemeentelijke belastingen

Belastingsamenwerking West-Brabant

Door de Belastingsamenwerking West-Brabant worden aanslagen digitaal verstuurd. Voor al uw vragen over uw gemeentelijke belastingen neemt u contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant. De belastingtarieven vindt u ook op de website van de Belastingsamenwerking.  

Heeft u geen aanslag ontvangen?

Geen aanslag per post ontvangen? Controleer regelmatig uw berichtenbox op MijnOverheid.

Als u gebruik maakt van de berichtenbox (de digitale postbus) van MijnOverheid, ontvangt u dit jaar geen papieren aanslag per post. U ontvangt uw aanslag dan in de berichtenbox. De Belastingsamenwerking West-Brabant legt namens uw gemeente en het waterschap de aanslag lokale belastingen op.

Bent u aangemeld bij MijnOverheid en heeft u een e-mailadres opgegeven, dan ontving u per e-mail een bericht dat er post is in uw berichtenbox. Heeft u geen e-mailadres opgegeven, houdt u dan zelf in de gaten of er post is in de berichtenbox. Controleer dus voor de zekerheid of uw aanslag in de berichtenbox zit. U kunt inloggen op www.mijn.overheid.nl met uw DigiD. Wordt uw administratie gedaan door iemand anders, vraag dan of deze voor u controleert of de aanslag naar de berichtenbox is verzonden.

Onroerend zaakbelasting (ozb) voor woningen

Als u een woning bezit of huurt moet u onroerendzaakbelasting betalen. Met de opbrengst van deze belasting betaalt de gemeente een deel van de algemene uitgaven (zoals voor groen- en wegenonderhoud, cultuur sport en sociaal beleid).

Wat betaal je nu als eigenaar van een woning in Oosterhout aan belasting?

Dat is afhankelijk van de woz-waarde van de woning waarin u woont. Hoe hoger die waarde is, hoe meer u bijdraagt aan de ozb-belasting.

Mijn woz-waarde is gedaald, toch betaal ik meer belasting?
Dat kan. Uw woning is dan in waarde gedaald, maar de totale opbrengst van de ozb voor de gemeente is niet gedaald. En die wordt opgebracht door alle huizenbezitters en -huurders.  

Heeft het dan helemaal geen betekenis dat mijn woz-waarde is gedaald?Het is misschien een schrale troost, maar als de woz-waarde van uw woning niet was gedaald, dan zou de aanslag voor de ozb nog hoger zijn geweest. 

Rioolheffing

De gemeente maakt geen winst of verlies op het riool. De totale kosten van aanleg en onderhoud van de riolering worden gedeeld door het aantal aansluitingen van woningen en bedrijven. Daar rolt een tarief per woning of bedrijf uit.

De kosten van de riolering in Oosterhout zijn de afgelopen jaren gestegen, omdat er veel in geïnvesteerd is. Het effect daarvan is dat de wateroverlast in Oosterhout, zoals in de wijk Strijen, is opgelost. Denk daarbij aan de aanleg van het Slotbossetorenpark, de Hoofseweg en het Lukwelpark. Dat zijn eigenlijk waterbergingen.

Afvalstoffenheffing

De gemeente maakt geen winst of verlies op de afvalverwijdering. De gemeente rekent de totale kosten van de afvalverwerking in Oosterhout door naar alle woningen. De afvalstoffenheffing is de afgelopen jaren bijna voor alle Oosterhoutse huishoudens gedaald.

De hoogte van het variabel bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid restafval die u aanbiedt. 

Hondenbelasting

Iedere hondenbezitter moet hondenbelasting betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Hondenbelasting.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en een klein of geen vermogen waardoor u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Kwijtschelding wil zeggen dat u de aanslagen voor een aantal belastingen niet hoeft te betalen. In Oosterhout kunt u kwijtschelding aanvragen voor de OZB, de rioolheffing, de hondenbelasting voor de eerste hond en op de afvalstoffenheffing.

U kunt kwijtschelding aanvragen via de website van de BWB. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van kwijtschelding, dan kunt u terecht bij Surplus Welzijn, regio Oosterhout, telefoon 076-5223220.

Aanslag lokale belastingen

Meer informatie over lokale belastingen voor 2021 vindt u via deze link

Meer informatie en belastingtarieven

De belastingtarieven voor Oosterhout vindt u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant:

Belastingtarieven algemeen

Belastingtarieven Oosterhout 2020

Wilt u meer weten over de opbrengsten en kosten van de gemeentelijke belastingen? Kijk dan op: Begroting 2019 of op Belastingsamenwerking West Brabant.

Voor uw aanslagen, machtigingen, heffingen en al uw vragen over de gemeentelijke belastingen neem contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant.