Eerst eten

Waarschijnlijk heeft u in Oosterhout de gevleugelde uitspraak 'Eerst eten' al eens vaker gehoord. Maar waar komt deze nu eigenlijk vandaan?

'Eerst eten', zeggen ze in Oosterhout...

Dat een stad als Oosterhout niet over een station beschikt, heeft een bijzondere reden. In de tijd dat in 's Gravenhage de stations werden 'uitgedeeld' aan de gemeenten, gingen vertegenwoordigers van zowel Gilze en Rijen als Oosterhout naar 's lands politieke hoofdstad. Na een lange reis per koets besloten de Oosterhouters eerst een hapje te gaan eten en daarna, opgefrist hun bezoek af te leggen. De Gilze-Rijenaren deden het precies andersom. U raadt het al: toen de Oosterhouters arriveerden, was het station al vergeven!

Wie wil weten of dit fabeltje een kern van waarheid bevat, hoeft alleen maar naar de kaart van Brabant te kijken. Een spoorlijn aanleggen tussen Breda en Tilburg via een enorme omweg langs Oosterhout ligt niet erg voor de hand. Desondanks blijft het een leuke anekdote.