Het wapen van Oosterhout

Het wapen van Oosterhout bestaat uit drie Wassenaars (halve manen) die afkomstig zijn van het geslacht Wassenaar (via de vader van Willem van Duvenvoorde