Eeuwenoude sporen

Op het grondgebied van Oosterhout zijn sporen van bewoning gevonden die ongeveer vijfduizend jaar teruggaan.

Zo werd op het huidige industrieterrein Weststad, bij het uitbaggeren van een sloot, een vuurstenen bijl uit de Vlaardingencultuur gevonden. Die mensen hielden zich vijfduizend jaar geleden vooral bezig met jacht en visserij. In totaal werden er in Oosterhout drie geslepen bijlen uit de steentijd gevonden, gemaakt van vuursteen uit de buurt van Zuid-Limburg.

Bij de aanleg van woonwijk de Contreie werden urnenvelden gevonden, die ook circa vijfduizend jaar oud zijn. Daar moeten toen al best wat mensen gewoond hebben. 

Op een hoge plek bij Klein Steelhoven werd een kuil uit de bronstijd gevonden met daarin onder andere een bronzen speerpunt. Op Klein Steelhoven zijn ook de resten gevonden van het oudste huis van Oosterhout. Het dateert van de late bronstijd (enkele duizenden jaren geleden) en is al verdeeld in een woon- en slaapgedeelte en een aparte stal voor het vee.

Aan de Middenakker werden de restanten van een boerderij uit de ijzertijd gevonden. Men vond er zelfs de stoffelijke resten van een soort herdershond.