Leeftijd van Oosterhout

Oosterhout wordt voor het eerst (en slechts zijdelings) genoemd als woonplaats in een oorkonde uit 1213 waarin Geertruidenberg van Graaf Willem I van Holland het stadsrecht krijgt.

Dat wil echter niet zeggen dat Oosterhout voor die tijd niet bestond. Opgravingen hebben aangetoond dat al ver voor de dertiende eeuw voor kortere of langere tijd in Oosterhout mensen woonden. De oudste sporen zijn zelfs van voor 700 jaar voor Christus. Bij opgravingen in 1975 in de Sint Jansbasiliek zijn fundamenten gevonden van een kerkje uit waarschijnlijk de elfde eeuw. Dit zou betekenen dat Oosterhout toen al een groot dorp was.

Sinds 1809 is Oosterhout een stad. Koning Lodewijk Napoleon gaf Oosterhout toen stadsrechten.