Stadsrechten en Sint Jan weer katholiek

Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog was de Sint Janskerk een protestantse kerk geworden en gebleven. Na verloop van tijd kwam het verzoek van de katholieken om de kerk weer terug te krijgen. De partijen konden het echter niet eens worden over de vergoeding.

In 1809 deed koning Lodewijk Napoleon, tijdens een intensief werkbezoek aan Brabant, ook Oosterhout aan. Hij luisterde hierbij naar de wensen van de katholieken. Oosterhout kreeg stadsrechten bij decreet van Lodewijk Napoleon van 3 mei 1809.

Ruim een week later verscheen zijn besluit dat de Sint Janskerk aan de katholieken moest worden teruggegeven. In ruil voor de kerk betaalden de katholieken 7.000 gulden. Lodewijk Napoleon gaf 7.000 gulden in de vorm van recepissen voor de bouw van de nieuwe gereformeerde kerk. Later heeft Koning Willem I het tekort aangevuld. De nieuwe gereformeerde kerk verrees aan de Rulstraat.