WOZ

Taxatieverslag Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-loket

Als eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak ontvangt u ten minste jaarlijks een beschikking met daarop vermeld de nieuwe WOZ-waarde. Om de WOZ-waarde te bepalen, waardeert de gemeente uw onroerende zaak. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die uw woning, uw bedrijfsgebouw of uw (bouw)grond had op een bepaalde waardepeildatum.

Via de digitale balie vindt u informatie over onder andere de WOZ-beschikking, het gebruik van de WOZ-waarde, hoe u bezwaar kunt indienen, de waardebepaling, enzovoorts. Ook kunt u hier de taxatiegegevens van uw pand opvragen middels een taxatieverslag.

Digitaal taxatieverslag inzien

U kunt uw taxatieverslag inzien via de WOZ pagina van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Verzoeken om taxatieverslagen van Oosterhoutse burgers en instellingen worden door de de Belastingsamenwerking West-Brabant afgehandeld.

Informatiefilm over WOZ-waarde

Door op onderstaande link te klikken krijgt u een informatiefilm te zien. Hierin kunt u zien hoe de gemeente de WOZ-waarde bepaalt en welke zaken daarbij van belang zijn.

 

Meer informatie over Belastingsamenwerking West-Brabant

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 uur – 12:00 uur.  

Onze website www.bwbrabant.nl is natuurlijk 24 uur per dag bereikbaar. Vragen of mededelingen kunnen digitaal worden doorgeven via de digitale balie of het contactformulier.

Contact

Voor meer informatie over de WOZ kijkt u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant