WOZ

Taxatieverslag Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-loket

Als eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak ontvangt u ten minste jaarlijks een beschikking met daarop vermeld de nieuwe WOZ-waarde. Om de WOZ-waarde te bepalen, waardeert de gemeente uw onroerende zaak. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die uw woning, uw bedrijfsgebouw of uw (bouw)grond had op een bepaalde waardepeildatum.

Via de digitale balie vindt u informatie over onder andere de WOZ-beschikking, het gebruik van de WOZ-waarde, hoe u bezwaar kunt indienen, de waardebepaling, enzovoorts. Ook kunt u hier de taxatiegegevens van uw pand opvragen middels een taxatieverslag.

Digitaal taxatieverslag inzien

U kunt uw taxatieverslag inzien via de digitale balie van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Verzoeken om taxatieverslagen van Oosterhoutse burgers en instellingen worden door de de Belastingsamenwerking West-Brabant afgehandeld.

Informatiefilm over WOZ-waarde

Door op onderstaande link te klikken krijgt u een informatiefilm te zien. Hierin kunt u zien hoe de gemeente de WOZ-waarde bepaalt en welke zaken daarbij van belang zijn.

 

Meer informatie over Belastingsamenwerking West-Brabant

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 uur – 12:00 uur.  

Onze website www.bwbrabant.nl is natuurlijk 24 uur per dag bereikbaar. Vragen of mededelingen kunnen digitaal worden doorgeven via de digitale balie of het contactformulier.

Contact

Voor meer informatie kijkt u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant