Berichten Raad

Gemeenteraad

Op grond van artikel 40 van het reglement van orde zijn de hiernavolgende vragen aangemeld:

Wethouder Piena

  • Vraag van het lid Van Ginneken (Gezond Burger Verstand) over onderhoud verharding wegen Koningsgat/Oranjepolder.
  • Vraag van het lid De Laat (Voor Heel Oosterhout) over speelgelegenheid voor jonge kinderen in Santrijngebied:    
    “Bij de aanleg van het Santrijnpark is in eerste instantie gekozen voor een speeltuin voor leeftijd van 6 jaar en ouder. De wipkip en andere toestellen verdwenen, op ons verzoek gaf de wethouder zijn woord dat deze terug zouden komen. Op 28 april stelden wij wederom deze vraag, werd weer positief beantwoord en zou volgens de wethouder dan snel gaan plaatsvinden. Daar op 25 mei nog niet was gerealiseerd stelden wij weer de vraag, hij werd zo beantwoord dat wij van mening waren dat alles op de milieustraat aanwezig was en alleen nog geplaatst diende te worden. Nu is het 20 juli, de zomer en de vakantie staan voor de deur, maar nog steeds is het park niet conform de beloften gerealiseerd. Horen graag van de wethouder hoe nu werkelijk de stand van zaken is, tijd van beloften is lang verstreken, willen geen woorden maar daden.”    
  • Vraag van het lid Louwerens (GroenLinks) over bruggen Zwaaikom.
  • Vraag van het lid Louwerens (GroenLinks) over oversteken kruispunt Trommelen.