Berichten Raad

Gemeenteraad

Op grond van artikel 40 van het reglement van orde zijn de hiernavolgende vragen aangemeld:

Wethouder Piena

  • Vraag van het lid Helsloot  (D66) over wegwerkzaamheden 's nachts na 00.00 uur en soms zelfs na 03.00 uur: kunnen deze werkzaamheden ook in de avond of ochtend worden uitgevoerd als het rustig is op de weg?

 

Burgemeester Buijs

  • Vragen van het lid Van der Pluijm (GroenLinks) over de coronaversoepelingen:  
    1) Gaat de gemeente het gesprek aan met inwoners om hen te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid om virusverspreiding te voorkomen? Zo ja, op welke manier. Zo nee, waarom niet?  
    2) Is of gaat het college in gesprek met ondernemers, verenigingen en instellingen over de eigen verantwoordelijkheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen? Zo ja, op welke manier. Zo nee, waarom niet?  
    3) Wijst het college ondernemers, verenigingen en instellingen op het belang van ventilatie?