Berichten Raad

Gemeenteraad

Op grond van artikel 40 van het reglement van orde zijn de hiernavolgende vragen aangemeld:

Wethouder Willemsen

 • Vragen van het lid Beenhakker (D66) over woningbouw:  
  Bij de behandeling van de begroting in de gemeente Gilze-Rijen (gehouden op 11 november jl.) is woningbouw op Oosterhoutse grond bij Rijen aan de orde geweest. Een motie in de raad aldaar riep op om gesprekken te voeren met Oosterhout om te gaan bouwen op gronden die nu van Oosterhout zijn. Wethouder Diepstraten gaf aan al een informeel gesprek gevoerd te hebben.  
  1. Klopt het dat Oosterhout en Gilze-Rijen hierover informeel praten?  
  2. Wat wordt er dan besproken?  
  3. Heeft het gevoerde gesprek nog een vervolg?
  4. Hoe staat het college tegenover de verkenning vanuit Gilze-Rijen om Rijen uit te breiden richting Oosterhouts grondgebied?
 • Vraag van het lid Louwerens (GroenLinks) over ANWB Fietsenplan/Stichting Leergeld (Louwerens).

 

Wethouder Kastelijns 

 • Vraag van het lid Broekhoven (Gezond Burger Verstand) over bouwen aan de Koningsdijk.

 

Wethouder Melsen

 • Vragen van het lid Louwerens (GroenLinks) over stand van zaken ventilatie schoolgebouwen.