Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de raad over de financiële stukken van de gemeente Oosterhout, zoals de jaarrekening en concernrapportages. De commissie houdt zich onder andere bezig met de vraag of de verantwoording van de gemeentelijke uitgaven verloopt volgens de (getrouwe) werkelijkheid en volgens wet- en regelgeving. Ook voert de commissie overleg met de accountant en de betrokken wethouder.

De auditcommissie komt meestal 4 tot 5 keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. 

Vaste leden voor de zittingsperiode van de raad (2022-2026):

  • Wiiliam van der Schriek (GBV)
  • Bianca Buinsters-van Bragt (Gemeentebelangen), plaatsvervangend voorzitter
  • Theo van Kuijck (D66)
  • Kelly Braat (VHO)
  • Secretaris: Eric Kaarsemaker, griffier

Werkgeverscommissie

Sinds de invoering van het dualisme kennen gemeenten de functie van griffier als ambtelijk ondersteuner van de gemeenteraad. De raad benoemt de griffier, besluit over zijn verzoek tot ontslag en kan hem eventueel schorsen. Dezelfde bevoegdheden heeft de raad ten aanzien van de medewerkers van de griffie. De raad regelt volgens de wet ook de vervanging van de griffier en kan regels stellen over de organisatie van de griffie. Een gemeenteraad is kortom verantwoordelijk voor alle aspecten van het werkgeverschap van de griffier en zijn medewerkers. De raad is dus de werkgever van de griffie(r). Daar horen ook onderwerpen bij als werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, functionerings- en beoordelingsgesprekken, medezeggenschap, professionalisering.

Vaste leden voor de zittingsperiode van de raad (2022-2026):

  • Walther Hoosemans (Gemeentebelangen)
  • Harm Mertens (VVD)
  • Peter Bogerd (GBV)
  • Petro Trommelen (CDA)