Raadsvragen

Artikel 39-vragen

Raadsleden hebben het recht om schriftelijke vragen (ook wel 'artikel 39-vragen' genoemd, naar het desbetreffende artikel in het Reglement van Orde van de raad) te stellen aan Burgemeester en Wethouders om duidelijkheid te krijgen over een bepaald onderwerp. Deze vragen hebben een 'politieke ondertoon'.
Beantwoording moet in ieder geval binnen een maand plaatsvinden.
Klik hier voor een overzicht van actuele schriftelijke raadsvragen.

Technische vragen (sjabloonvragen)

Technische vragen zijn vragen van raadsleden aan het college over feiten of om verduidelijking, bijvoorbeeld wetsuitleg. Deze vragen hebben dus geen politieke lading.
Technische vragen vallen uiteen in twee soorten:
- vragen over geagendeerde onderwerpen, en
- vragen over onderwerpen die (nog) niet op de agenda staan.
Vragen die over geagendeerde onderwerpen gaan, worden vóór de betreffende vergadering beantwoord.
Klik hier voor een overzicht van actuele technische vragen.