Onderzoeksrapporten

Tot en met 2020 zijn de onderstaande rekenkameronderzoeken in de gemeente Oosterhout uitgevoerd door de Rekenkamer West-Brabant

 

Wegbeheer en -onderhoud  december 2020 (PDF 542,1 KB)

Doorwerking rekenkameronderzoeken  december 2019 (PDF 965,4 KB)

Sport- en gezondheidsbeleid  oktober 2018 (PDF 195,1 KB)

Lokaal sportbeleid oktober 2018 (PDF 506,6 KB)

Lokaal gezondheidsbeleid oktober 2018 (PDF 615,4 KB)

Langer zelfstandig wonen ouderen  november 2017 (PDF 837,4 KB)

Reflectie onderzoeken langer zelfstandig wonen ouderen november 2017 (PDF 173,8 KB)

Evaluatie relatie gemeente - OMWB april 2017 (PDF 1,2 MB)

Subsidies maatschappelijke zorg welzijn mei 2016 (PDF 634,3 KB)

Evaluatie cultuurnota juni 2015 (PDF 1,3 MB)