De raad brengt elk jaar een aantal werkbezoeken aan bijvoorbeeld bedrijven en instellingen in de gemeente Oosterhout. Heeft u hier vragen over of wilt u de raad uitnodigen voor een bezoek? 

Neem dan contact op met de griffie.