Heeft u een lagere inkomsten door het coronavirus? En daardoor moeite met het betalen van uw woonkosten? Dan kunt u de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aanvragen bij de gemeente.

Beschrijving

Let op!

Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Door het coronavirus heeft u misschien minder inkomsten. Daardoor heeft u moeite met het betalen van de huur of hypotheek van uw huis. Daarom is er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Dit is een uitkering om u te helpen bij uw woonkosten.

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. De gemeente kijkt hiervoor naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten
 • uw beschikbare middelen
 • uw inkomen
 • welk deel van de kosten u nog zelf kunt betalen

Hoelang kunt u de TONK krijgen?

U kunt maximaal 9 maanden TONK krijgen namelijk, tot en met 30 september 2021. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. De TONK-uitkering kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat je de aanvulling op uw inkomen echt nodig hebt.

Oorspronkelijk liep de TONK tot en met 30 juni 2021, maar de regeling wordt verlengd tot en met 30 september.

Om te beoordelen of u TONK kunt krijgen vragen wij daarom gegevens die betrekking hebben twee periodes, namelijk periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 en periode van 1 juli 2021 tot n met 30 september 2021.

Als u TONK toegekend heeft gekregen voor de eerste periode en u wilt de verlenging aanvragen dan vragen wij alleen de gegevens die betrekking hebben op de tweede periode.

Krijgt u een TONK-uitkering en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. Of als u verhuist of gaat samenwonen.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om jouw woonlasten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. De TONK kan ook een aanvulling zijn op de Tozo-uitkering.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. De maximale tegemoetkoming is € 500,- per huishouden per maand. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

• De hoogte van uw woonlasten;

• Uw inkomen op dit moment;

• Welk deel van de kosten u zelf nog kan betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

TONK houden of lenen

U mag de TONK-uitkering meestal houden, maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt. Bijvoorbeeld als u weet dat je binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

 

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

• U hebt in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen gehad dan in januari 2020 voor de periode TONK van 1 januari 2021 tot en met 30 juni.

• Voor de periode van TONK van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 hebben we ook inkomen van u en uw eventuele partner nodig van de maand juni 2021.

• Het verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.

• Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.

• U hebt op dit moment minder dan € 31.340,- aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van jezelf, uw eventuele partner en kind(eren) en de waarde van beleggingen of bitcoins.

• Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

• U woont in een woning waarvan je de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

• De kosten van uw huur (verminderd met eventueel ontvangen huurtoeslag) of hypotheek en de kosten voor gas en elektriciteit bedragen samen meer dan € 500,- per maand.

• De maximale tegemoetkoming op basis van onze beleidsregels bedraagt maximaal € 500,- per huishouden per maand.

Zo vraagt u de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • Vul het digitale formulier in. Dit kan vanaf 8 maart 2021.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee. Dit zijn een kopie van uw bankpasje, overzicht van uw inkomen en van uw eventuele partner, kopie maandelijkse betaling hypotheek of huur, en een overzicht vaste lasten.

U kunt vanaf 8 maart 2021 hier een digitale aanvraag indienen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.