Column

Kunstenaar: Ronald In ’t Hout.
Geschonken door Volker Stevin.
Op 10 december 1994 onthuld door drs. R. Oomes.

In het centrum van het Kanaaleiland verrijst de in fiberglas gegoten Korintische zuil. Het kunstwerk is in nauw overleg ontwikkeld met de architect (Ashok Bhalotra) van het Kanaaleiland. Deze ontwierp voor het eiland een arena-vormig stratenplan. Het huizenblok binnen de arena verschanst zich achter een opzettelijk slordig gemetselde ruïnemuur welke zich horizontaal uitstrekt. Voor kunstenaar In ’t Hout was het duidelijk dat het horizontale van de muur beantwoord moest worden middels een verticale as.

In ’t Hout heeft "Column"bedoeld als een permanent aanwezig ijkpunt: zij staat op een van de brandpunten van het ellipsvormige middendeel van de muur. De kunstmatige lila kleur en het materiaal waarin zij is gegoten maakt dat je niet vergeet dat het hier gaat om een replica. De woonwijk is celectisch, d.w.z.: bij het ontwerpen is gebruik gemaakt van meerdere architecturale bronnen. De klassieke Korintische kolom is bedoeld als bron waarvan onze moderne westerse architectuur is afgeleid.

Overigens zit in "Column" nog een ander werk van de kunstenaar verborgen….De Korintische zuil dateert uit de 5de eeuw voor Christus. "De Architectura", geschreven door Marcus Vitruvius Pollio, is het enige uit de oudheid overgeleverde systematische werk over architectuur. Hierin beschrijft de Romeinse bouwmeester hoe de griekse zuil werd vervaardigd naar de menselijke maatverhoudingen. De zuil moest geschikt zijn om de last van een gebouw te dragen en een "aanblik van schoonheid" bezitten. Het kapiteel van de zuil bestaat uit gebeeldhouwde Acanthusbladeren (familie van de Berenklauw) en doet cultuur en natuur samengaan.

Informatie over de kunstenaar

Het werk van In ’t Hout kenmerkt zich door oorspronkelijke objecten als universele beeldconstante. Zijn oeuvre wordt gekenmerkt door een geheimzinnige stilte en heeft een dubbele betekenis van daden. Hij werkt met de meest uiteenlopende materialen. Op het eerste gezicht vertoont ieder werk een opvallende eenvoud, maar langzamerhand wordt de gelaagdheid prijsgegeven. Zijn werken hebben een eenheid van stijl. Hij maakt vaak gebruik van rangschikken: de objecten worden vaak op elkaar gestapeld en op een hoge sokkel geplaatst, of boven elkaar aan de wand door bevestigde dragers gepresenteerd. Bronnen: dossiers uit het archief van Gemeente Oosterhout/website Gemeente Zoetermeer, website R. in ’t Hout//Encarta Encyclopedie.