Vrijheidsmonument Vrouw met Kind

Onthuld op 5 mei 1955
Kunstenaar: Beeldhouwer Jaques J. van Poppel
Het beeld is gehakt in Euville-kalksteen en heet "Vrouw met Kind"
Gewicht: 2 ton, hoogte: 2.20m
Op de natuurstenen sokkel staan het gemeentewapen van Oosterhout en de jaartallen '1940 – 1945' gegraveerd. Het gemeentebestuur van Oosterhout was de opdrachtgever.

Bij de burgers van Oosterhout ontstond destijds de behoefte om een tastbare herinnering te hebben aan de oorlog en zijn slachtoffers. Het moest een blijvende nagedachtenis zijn aan alle medeburgers, die in de oorlog maar ook voor de orde en vrede in Indonesië, hun leven hadden gegeven. Om een monument te kunnen realiseren werd in 1952 het "Comité Monument "1940-1945" opgericht. Door dit comité werd een geldinzameling georganiseerd. In een in 1952 huis aan huis verspreidde nieuwsbrief staat het volgende:

"Denkt u vooral niet te snel, dat Uw bijdrage de offervaardigheidbarrière voorbij zou schieten. Probeer ook de collectanten niet af te wimpelen met een vlotte schenking van enkele centen. Overdenk ernstig, hoever U in alle redelijkheid kunt gaan. Ingezetenen van Oosterhout, vult U met geestdrift en spui Uw daadkracht. Toont Uw offervaardigheid en burgerzin. Geef met gulle hand en zie, daar komt uit de nevelen der toekomst naar voren Het Monument 1940-1945."

Aan vijf kunstenaars werd gevraagd om een ontwerp in te dienen. De opdracht was dat in het ontwerp de synthese tussen verdriet en vreugde moest worden uitgebeeld. Ook moest het een tijdloos monument worden. Het ontwerp van de Bredase beeldhouwer J. van Poppel werd unaniem goedgekeurd door het comité en door de Minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen.

Men was eerst van plan om het monument in het Lukwelpark te plaatsen. Daar dit park nog in aanleg was en het jaren zou duren voor het een aantrekkelijk park zou zijn, werd besloten om voor het Slotpark te kiezen. Het beeld moest komen te staat op een plek met gunstige bezonning.

Bij gelegenheid van de 50-jarige herdenking van Oosterhout (respectievelijk Nederland) is de directe omgeving van het monument in 1994/1995 voorzien van een marmeren muur met namen van degenen die de dood vonden in de oorlog. 

Informatie over de kunstenaar

Jaques J. van Poppel:"Beeldhouwers zijn kerels, die gehard zijn in de strijd met de materie waarin de geest zich uitdrukken wil".Toen Jaques J. van Poppel het beeld maakte was hij ongeveer 45 jaar.Hij was eerst werkzaam als onderwijzer. Zijn geliefde bezigheid was boetseren. Hij nam in zijn vrije tijd les aan de academie voor Beeldende en Bouwende Kunsten te Tilburg waar hij in 1945 zijn leraar Niel Steenbergen verving.Hij had zijn atelier (een oude landbouwschuur) aan de Kerstenslaan in Breda. Daar maakte hij, samen met zijn assistent, het Vrijheidsmonument uit een klomp van 4 ton Euville, een Franse steensoort.

De kunstenaar heeft een weloverwogen ruimtelijke compositie gemaakt. Hij heeft ernaar gestreefd om met expressieve stand, eenvoud en plastische vormgeving díe eigenschappen te geven aan het beeld die overeen komen met de belangrijkheid van het monument.